Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Toimiva terveydenhuolto tarvitsee digitalisaation lisäksi analogisaatiota
Sponsoroitu

Ville Väärälä

kehitysjohtaja, Fujitsu Finland Oy

Digitaaliset palvelut eivät itsessään tuo säästöä tai ratkaise sitä rakenteellista ongelmaa, että sote-alan ammattilaisia on liian vähän.

– Meneekö ammattilaisten aika ihmisten hoitamiseen, hallinnointiin ja raportointiin vai toistuviin mekaanisiin suorituksiin? kysyy kehitysjohtaja Ville Väärälä Fujitsulta.

– Tarvitsemme uusia innovatiivisia palveluita, jotta pystymme huolehtimaan ikääntyvästä väestöstä. Mutta dataa, analytiikkaa, algoritmeja ja tekoälyä voidaan hyödyntää vasta sitten, kun niille on rakennettu kantava perusta. Parhaimmat hyödyt saadaan nopeimmin laittamalla tietotekniset perusasiat kuntoon, Väärälä jatkaa.

Kliinistä hoitopolkua pitäisi lähteä sujuvoittamaan ja palveluja kehittämään nimenomaan asiakaskokemuksen näkökulmasta. Ihmisen auttamisen on oltava keskiössä. Tuettu kotona asuminen ja etämonitorointi auttavat huolehtimaan asiakkaista hoitotapahtumien välissä. Usein aliarvioidaan vanhempien ihmisten kykyä käyttää mobiiliteknologiaa. Ajatellaan, että ratkaisun pitäisi olla kaikille sama, mutta sama lääke ei sovi kaikille.

Analoginen ja digitaalinen eivät ole kilpailijoita.

– Digitalisaatiota ei ole ilman toimivaa analogisaatiota. Esimerkiksi onko toimiva ratkaisu se, että kaikki hoitajien tekemät verenpainemittaukset siirretään kotiin? On olemassa iso ryhmä ihmisiä, joille itse mittaus on toissijaista. Heille on tärkeämpää, että hoitaja kysyy kuulumisia. Toisaalta on paljon ihmisiä, jotka eivät halua mennä terveyskeskukseen. Hoitohenkilökunnan pitää tuntea asiakkaansa ja ymmärtää, mitä ihminen tarvitsee voidakseen paremmin ja tullakseen autetuksi. Tarvitaan personoidut hoitopolut. Osalle digitaalinen on paras, osalle henkilökohtainen kontakti. Analoginen ja digitaalinen eivät ole kilpailijoita, Väärälä painottaa.

Ihmislähtöistä IT:tä

Hoitohenkilökunta tarvitsee tietoturvallisia, toimivia ja helppokäyttöisiä IT-järjestelmiä, jotta he voivat keskittyä ihmisten hoitamiseen eikä aika kulu järjestelmien ylläpitoon. Erittäin tärkeää on varmistaa saumaton tiedon kulku, jotta sitä voi hyödyntää eri järjestelmissä.

Esimerkkejä ratkaisuista

Fujitsun Information Browser -katselin tuottaa terveydenhuollon ammattilaisen käyttöön havainnollisen kokonaisnäkymän potilaan tiedoista. Vaikka tiedot ovat peräisin eri kanavista, erillistä hakua ei tarvitse tehdä. Information Browser -katselimen tarjoama tilannekuva on koostettu potilaan Kanta-palveluissa olevista terveystiedoista sekä mahdollisista integraatioista muihin tietolähteisiin ja sovelluksiin.

Fujitsu Finland on mukana yhdessä CleverHealth Network -ekosysteemin ensimmäisistä projekteista kehittämässä etähoitoratkaisua, joka tukee raskausajan diabetekseen sairastuneiden äitien ja heidän tulevien lastensa terveyttä. Ratkaisu mittaa ja tallentaa pilveen reaaliaikaisesti äidin jatkuvan glukoositason, fyysisen aktiivisuuden, ravinnon, sykkeen sekä päivittäisen painon ja tarvittaessa ohjeistaa äitiä muuttamaan elintapojaan terveellisempään suuntaan.

Lue lisää Fujitsun ratkaisuista hyvinvointialueille!

Fujitsu edistää hyvinvointialueiden toimintaa älykkäillä ja joustavilla ratkaisuilla:

Tiedon jakaminen
• Ajantasainen potilastieto on helposti käytettävissä eri organisaatioiden ja järjestelmien kesken, mikä tukee yhteisöllisyyttä.

Tiedon hyödyntäminen
• Digitaalinen työympäristö, joka joustaa tarpeiden mukaan ja hyödyntää uusia teknologioita, kuten tekoälyä ja esineiden internetiä (IoT).

Tiedon turvaaminen
• Kaikki tärkeä data säilyy turvallisesti Suomessa. Puolustusvoimien myöntämä STIII-suojaustason yritysturvallisuustodistus ja projektihenkilöstön Personal Security Clearance (PSC) -todistus varmistavat huippuluokan tietoturvaosaamisen.

Fujitsun ratkaisut hyvinvointialueille

Varaa asiantuntijatapaaminen

Next article