Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Logistiikan laatu ja läpinäkyvyys vapauttavat resursseja potilastyöhön
Sponsoroitu

Joni Sundelin

toimitusjohtaja

HUB logistics

Mikko Heinilä

sisälogistiikan liiketoimintajohtaja

HUB logistics

Monella hyvinvointialueella terveydenhuollon ammattilaisten arvokasta aikaa menee tehtäviin, jotka eivät suoraan liity potilaiden hoitoon, kuten logistiikan hallintaan ja materiaalihankintoihin.

– Olisi tärkeää saada osaava henkilökunta tekemään oikeita työtehtäviä. Tarvitaan rohkeampaa yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Digitalisaatio tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia terveydenhuollon logistiikan tehostamiseen. Se mahdollistaa läpinäkyvyyden lisäämisen, prosessien automatisoinnin ja reaaliaikaisen seurannan, sanoo HUB logistics -konsernin toimitusjohtaja Joni Sundelin.

Monet alueet pitävät vielä kiinni vanhentuneista toimintamalleistaan eivätkä hae tehokkaampia ratkaisuja ulkopuolelta. Tämä voi johtaa osaoptimointiin, jolloin kokonaiskuva hämärtyy ja resurssit eivät kohdistu optimaalisesti. Ulkoistamalla logistiikkapalvelut ja keskittymällä selkeisiin palvelutasosopimuksiin (SLA) voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia niin tehokkuudessa kuin laadussakin.

– Hyvinvointialueiden kannattaisi hyödyntää enemmän logistiikka-alan ydinosaamista prosessiensa tehostamisessa. Näin voidaan lähtötilanteesta riippuen saavuttaa keskimäärin 10–20 prosentin kustannussäästöjä. Lisäksi toiminnan laadun parantaminen vähentää turhaa työtä niin hoitajilla kuin lääkäreilläkin, kun voidaan varmistaa, että tarvittavat tarvikkeet ovat aina saatavilla hoitotilanteissa. Samalla saataisiin hankinnan ja logistiikan osaamista niin seinien kuin kuntarajojenkin sisälle, jatkaa HUB logisticsin sisälogistiikan liiketoimintajohtaja Mikko Heinilä.

Logistiikan kilpailutuksessa tavoitteiden ja roolien määrittely on olennaista. On ratkaistava, haetaanko pieniä transaktiosäästöjä vai kokonaistaloudellisesti parasta ratkaisua.

– Julkisen puolen tulisi harkita kilpailutuksia, jotka mahdollistaisivat aidosti kumppanuuden ja toiminnan kehittämisen. Normaalissa asiakassuhteessa tehdään vuosittaisia ja kolmen vuoden kehittämissuunnitelmia, Sundelin huomauttaa.

Hoida potilasta, älä varastoa

Sairaalaolosuhteissa materiaalien nopea toimitus – jopa muutamassa tunnissa – on kriittistä. Tässä korostuvat keräilytarkkuuden ja nopean vasteajan merkitys. HUB logistics hoitologistikot toimivat tiiviissä yhteistyössä lääkäreiden ja hoitajien kanssa ja varmistavat sairaalan operatiivisen toiminnan ytimessä olevien tarvikkeiden saumattoman saatavuuden ja hallinnan. He pitävät huolen esimerkiksi siitä, että vanhentuneet tuotteet korvataan ajoissa uusilla.

– Yhteistyössä kanssamme prosessit suunnitellaan huolellisesti etukäteen, jolloin voidaan varmistaa sujuva toiminta ja vaatimusten täyttäminen. Tuomme lisäksi terveydenhuoltoalalle logistiikan parhaita käytäntöjä ja tietämystä muilta aloilta, Heinilä toteaa.

HUB logistics tarjoaa kattavat logistiikkapalvelut, joihin kuuluvat varastointi, automatisoidut varastoratkaisut, sisälogistiikka, puupakkauspalvelut sekä toimitusketjun konsultointi, mikä mahdollistaa sujuvan logistisen prosessin ohjauksesta ja kehityksestä aina toteutukseen asti.

HUB logisticsin vahvuuksia ovat:

• Terveydenhuoltoalan toimialaosaaminen.
• Hyväksi havaittujen käytäntöjen soveltaminen myös terveydenhuoltoalalla.
• Räätälöidyt palvelut materiaalien ja tiedon hallintaan.
• Panostamalla terveydenhuollon logistiikkaan varmistetaan materiaalien saatavuus, tarkkuus varastosaldoissa ja vältetään tarpeettomat pikatilaukset sekä vapautetaan hoitohenkilöstöltä aikaa potilaan hoitamiseen.

Next article