Migreeni
Migreeni on alidiagnosoitu
Migreeni on WHO:n mukaan maailmassa toiseksi eniten työkyvyn vajetta aiheuttava sairaus. Migreenin kanssa ei kannata jäädä yksin.
autismi
Autismi
Autismi on neuropsykiatrinen häiriö, jonka oireet muuttuvat elämänkaaren mukaan
Autismin kirjo on laaja käsite. Kirjolle kuuluva henkilö voi olla hyvin älykäs ja opiskella tai olla työelämässä. Toisaalta autistisella henkilöllä voi olla vakava-asteinen kehitysvamma, jolloin itsenäisesti arjesta selviäminen ei onnistu.
aivovamma
Sponsoroitu
Kuntoutus auttaa aivovammaoireisiin
Aivoihin kohdistunut ulkoinen voima iskun tai törmäyksen seurauksena voi aiheuttaa aivotoimintojen häiriöitä ja aivojen vaurioita eli aivovamman. Suomessa yleisin aivovamman syy on kaatuminen. Muita syitä ovat liikenneonnettomuudet, työ- ja vapaa-ajan tapaturmat ja pahoinpitelyt.
Krooniset sairaudet
MS-taudin perustutkimuksella pyritään selvittämään taudin syy
Jo yli 10 000 suomalaista sairastaa MS-tautia. Kroonisen keskushermostosairauden ympärillä tehdään paljon tutkimusta, mutta HUS:in Neurokeskuksen osastonylilääkärin Pentti Tienarin mukaan taudin syihin kohdistuvaa perustutkimusta tehdään liian vähän.
Migreeni
Migreeni on keskushermoston herkkyystila
Noin 16 % väestöstä on tälläkin hetkellä migreenin kourissa. Nykyisen näkemyksen mukaan migreeni johtuu keskushermoston yliherkkyydestä, jonka seurauksena tuntoaistimukset ovat niin voimakkaita, että ne aiheuttavat kipua.