asbesti
Allergia ja astma
Omistaja vastaa asuntonsa asbestisaneerauksesta
Asunnon hankinnassa tulee ottaa huomioon monenlaisia asioita. Yksi olennainen, moneen asiaan vaikuttava tekijä on asunnon ikä ja rakennusvuosi.