kuluttaja
Allergia ja astma
Valveutunut kuluttaja voi vaikuttaa markkinoilla oleviin tuotteisiin
Valveutunut kuluttaja edellyttää tuotteilta terveysnäkökulmaa. Ostopäätöstä ei silloin tehdä vain hinnan tai ulkonäön vuoksi.