Etusivu » Harvinaiset sairaudet » Usein kysyttyä elinluovutuksesta
Vakavat Sairaudet

Usein kysyttyä elinluovutuksesta

Elinluovutuksen ympärillä liikkuu paljon kysymyksiä ja ajatuksia, joista onneksi kaikkein tärkeimpiin on tarjolla vastauksia. 

Miksi elinluovutuskorttia vielä tarvitaan?

Lain mukaan jokainen on elinluovuttaja, jos ei ole sitä kieltänyt. Mahdollisen luovuttajan tahto on aina pyrittävä selvittämään, ja elinluovutuksen mahdollisuudesta ja sen merkityksestä on keskusteltava läheisten kanssa. Lompakosta löytyvä elinluovutuskortti, tai merkintä Omakannassa, kertoo tahdon selkeästi läheisillekin. Elinluovutustahdon ilmaiseminen varmistaa oman tahdon toteutumisen ja selkeyttää elinluovutusprosessia.

Olenko liian vanha elinluovuttajaksi?

Myös ikääntynyt voi olla elinluovuttaja. Kalenteri-ikää tärkeämpää on elinten kunto. Iäkkäät voivat myös saada elin- tai kudossiirron. Tällä hetkellä elinluovuttajan yläikäraja on 85 vuotta.

Voinko olla elinluovuttaja, vaikka minulla on todettu perussairaus?

Vakavakaan perussairaus ei välttämättä estä luovutusta. Itse ei tarvitse arvioida elintensä kuntoa. Viiden vuoden sisällä sairastettu syöpä ja aktiivinen B-hepatiitti tai HIV-infektio estävät kuitenkin luovutuksen.

Ovatko elinluovuttajat onnettomuuksissa loukkaantuneita tai menehtyneitä?

Tämä ei pidä paikkaansa, vaikka usein niin ajatellaan. Sairaudet ovat suurin kuolemaan ja elinluovutukseen johtava syy. Aivokuolleista elinluovuttajista 81 prosentilla taustalla on aivoverenvuoto tai muu vakava aivotapahtuma.

Voinko valita, mitkä elimet tai kudokset luovutan?

Elinluovutuskorttiin tai paperille voi kirjata, mitkä elimet tai kudokset voi luovuttaa tai minkä elimen tai kudoksen luovutuksen kieltää. Mahdolliselle saajalle ei voi asettaa vaatimuksia.

Voivatko omaiset kieltää elinluovutuksen?

Vuoden 2010 lain mukaan ratkaisevaa on mahdollisen elinluovuttajan oma tahto. Omainen ei voi kieltää luovutusta omaan tahtoonsa perustuen. Jos vainaja on alaikäinen, eikä hän ikänsä tai kehitystasonsa vuoksi ole kyennyt muodostamaan käsitystä elintensä luovuttamisesta, elinsiirtoon tarvitaan huoltajan lupa.

Mistä elinluovutuskortin saa?

Elinluovutuskortin voi tilata ilmaiseksi kotiinsa verkosta.

Artikkelin asiantuntijana toimi Munuais- ja maksaliiton viestintäpäällikkö Petri Inomaa.

Next article