Skip to main content
Etusivu » Harvinaiset sairaudet » Edunvalvontavaltuutuksella varmistat tahtosi
Harvinaiset sairaudet

Edunvalvontavaltuutuksella varmistat tahtosi

Edunvalvontavaltuutus ei ole vain ikääntyvien asiakirja, sillä kuka tahansa voi sairastua. Kuva: Getty Images

Elämä ei aina suju odotetusti, ja siksi tulevaan kannattaa varautua. Edunvalvontavaltuutuksella varmistat, että kaikki sinulle tärkeä pysyy tahtosi alla silloinkin, kun et itse pysty päätöksiä tekemään.

Kenen tulisi tehdä edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltuutus kannattaa tehdä jokaisen täysi-ikäisen, jolle on tärkeää itse päättää siitä, kuka omia asioita hoitaa, jos ei siihen itse kykene. Samalla voi antaa määräyksiä siitä, millä tavalla asioita hoidetaan. Oikeutta hoitaa toisen ihmisen asioita ei saa esimerkiksi avioliiton tai sukulaisuuden perusteella.

Missä tilanteessa valtuutus tulee tarpeeseen?

Edunvalvontavaltuutuksella varmistetaan, että valtuuttajan taloudelliset ja henkilöä koskevat asiat, kuten laskujen maksaminen, tulevat hoidetuiksi. Edunvalvontavaltuutus ei ole vain ikääntyvien asiakirja, sillä kuka tahansa voi sairastua tai joutua esimerkiksi onnettomuuteen. Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen ei vielä sen allekirjoitushetkellä rajoita ihmisen omaa päätäntävaltaa, vaan valtuutus vahvistetaan voimaan vasta tilanteessa, jossa henkilö ei enää kykene hoitamaan asioitaan. Tärkeää on huomioida, että edunvalvontavaltuutus tulee tehdä ennen toimintakyvyn menettämistä. Edunvalvontavaltuutuksen voi peruuttaa, mikäli valtuuttajan oma toimintakyky valtuutuksen vahvistamisen jälkeen palautuu. 

Mitä voi aiheutua, jos valtuutusta ei ole?

Jos valtuutusta ei ole tehty, voidaan toimintakykynsä menettäneelle määrätä edunvalvoja. Edunvalvoja noudattaa päämiestä edustaessaan holhoustoimilain pykäliä. Läheisenä toimiva edunvalvoja ei voi poiketa holhoustoimilaissa säädetystä eikä tämän vuoksi pysty välttämättä tehtävässään noudattamaan päämiehensä tahtoa yhtä laajasti, kuin valtuutettu voi edunvalvontavaltuutuksen nojalla toimiessaan. 

Millaista apua valtuutuksen tekoon on saatavilla? 

Monet asianajo- ja lakitoimistot laativat edunvalvontavaltuutuksia. Digi- ja väestötietovirasto antaa yleisneuvontaa edunvalvontavaltuutusta koskeviin asioihin liittyen. Edunvalvontavaltuutus on juridinen asiakirja, joka on syytä laatia huolellisesti. Tyypillinen valtuutuksen vahvistamisen epäämisen syy on, että valtakirjan todistajat eivät ole esteettömiä suhteessa valtakirjan laatijaan. Pahimmillaan valtuutus on muotonsa tai sisältönsä puutteellisuuden vuoksi käyttökelvoton.

Haastattelun antoivat Elisa Nilosaari ja Anna-Kaisa Alasaarela HOK-Elannon Lakipalvelusta.

Edunvalvontavaltakirjan avulla jokainen voi valtuuttaa haluamansa henkilön huolehtimaan asioistaan.

Next article