Mielenterveys
Ikääntynyt hyötyy kriisiavusta
Ikääntyessä mielenterveyden tärkeä rooli osana toimintakykyä korostuu. Kun mielen hyvinvointia tuetaan ajoissa, on ikääntyneen mahdollista säilyttää paremmin kokonaisvaltainen toimintakyky.
kotona asuminen
Terveysteknologia
Ikäihmisten kotona pärjäämisen haasteet
Kun juuri eläkkeelle siirtyneiltä tai työikäisiltä kysytään, vastaus on, että he haluavat asua vanhoina kotona.
Hoivapalvelut
Muutostöillä kotona asuminen voi onnistua toimintakyvyn heikennyttyäkin
Ikääntyneet ihmiset haluavat usein asua kotona mahdollisimman pitkään, vaikka heidän toimintakykynsä olisi heikentynytkin.