Etusivu » Päihde- ja mielenterveys » Mielenhuolto menestyksen ratkaisijana – ”Tulosta on vaikea tehdä jaksamisen äärirajoilla”
Sponsoroitu

Työntekijöidensä hyvinvointiin ennakoivasti panostavat yritykset ovat tulevaisuuden menestyjiä, uskoo työkyvyn ylläpitoon liittyviä palveluita tarjoavan Happi Healthin liiketoimintajohtaja Sami Kaarnamaa.

Happi Health haluaa tuoda ennakoivan työkyvyn ylläpidon osaksi yritysten normaalia arkea.

– Yritysten toimintaympäristön digitalisoituminen ja jatkuva muutosvauhti ovat vain kiihtyneet viime vuosina. Se johtaa siihen, että tulevaisuudessa menestyvien yritysten henkilöstön muutoskyvykkyyden merkitys korostuu. Mutta miten voit viedä muutosta onnistuneesti läpi, jos ihmisillä ei ole enää voimavaroja jäljellä, pohtii Kaarnamaa.

–Happi Health vastaa kasvavaan markkinakysyntään siitä, kuinka varmistetaan, että yrityksen arvokkain voimavara, eli työntekijät ja heidän työkykynsä pysyvät hyvänä, kertoo Kaarnamaa.

Happi Health tarjoaa yritysten avuksi työntekijöilleen mielenhuoltoon täysin anonyymin, sovelluksen avulla toimivan palvelun, jonka käytön voi aloittaa vaikka kotisohvalta.

– Kyseessä ei ole kevyt keskusteluapu tai mielen sparri eikä myöskään chat, vaan apua tarjoavat videotapaamisen kautta Valviran hyväksymät psykoterapia-ammattilaiset, joilla on käytössään työelämän haasteisiin konseptoidut mielenhuollon kokonaisuudet eli Helpit, Kaarnamaa tarkentaa.

Helppejä on tarjolla työelämän eri tilanteisiin. Käyttäjä voi saada apua esimerkiksi palautumiseen, ajanhallintaan, haastavan tilanteen purkuun tai oman työidentiteetin vahvistamiseen. Konsepti taipuu moneen, mutta on yksilölähtöinen. Terapeutti räätälöi polun asiakaskohtaisesti. Happi Healthin ammattilaiset auttavat alkuun sopivan Helpin ja terapeutin valinnassa.

Painopiste työkyvyn ylläpidossa

Palvelu keskittyy ennakointiin ja työkyvyn ylläpitoon. Palvelusta on apua siinä vaiheessa, kun työntekijällä on vielä voimavaroja tehdä itse muutoksia. Kaarnamaan mukaan suuri ongelma työelämässä tällä hetkellä on se, ettei organisaatioissa tunnisteta esimerkiksi jaksamisen haasteita riittävän ajoissa. Ihmisiä ei saada ajoissa avun piiriin, vaan he päätyvät työterveyden kautta sairauslomalle.

”Tärkeää on saada ihminen ajoissa ennaltaehkäisevän avun piiriin, sillä siitä hyötyy koko työyhteisö.”

– Organisaatioiden työkuluttuuri vaikuttaa vahvasti siihen, miten mielen haasteet tunnistetaan ja miten niihin reagoidaan. Jaksaminen ei ole vain yksilöiden vastuulla. Panostammekin palvelumme käyttöönotossa siihen, että työyhteisöt, HR ja varsinkin esihenkilöt oppisivat tunnistamaan avun tarpeen ajoissa., kertoo Kaarnamaa. 

Suuret kustannussäästöt poissaolojen vähentymisen myötä

Ennakoivaan mielenhuoltoon panostaminen on tärkeää myös kustannussyistä. Työelämän vaativuus on muuttunut hurjasti viime vuosina, ja nykyään yli puolet poissaoloista ovat mielenterveyteen liittyviä. Poissaolojen kustannukset voivat helposti nousta yrityksissä kymmeniin, tai jopa satoihin tuhansiin euroihin, sillä mielenterveyteen liittyvät poissaolot ovat usein pitkiä ja myös välilliset kustannukset voivat nousta suuriksi, varsinkin asiantuntijaorganisaatiossa.

– Yritysten on yksinkertaisesti pakko havahtua tähän. Olen täysin varma, että tulevaisuudessa todennäköisimmin tulevat menestymään ne organisaatiot, jotka pitävät huolta ihmisistä. Tavoitteemme on saada tämä johtoryhmien agendalle ja näkyväksi, toteaa Kaarnamaa.

– Yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy yksi autettu henkilö kerrallaan. Kun hänen voimavaransa riittävät ja työkyky säilyy, näkyy se puolestaan suoraan yrityksen tuottavuudessa. Tulosta on vaikea tehdä jaksamisen äärirajoilla.

Mielenterveyden kriisiä ratkomassa

Kaarnamaa näkee ennaltaehkäisevässä mielenhuollossa myös selkeän liitynnän isompaan kuvaan.

– Strategisella tasolla tällä palvelulla on iso merkitys, sillä mielenterveydellinen kriisi on laaja. On hyvä huomioida, että Happi Healthin kaltaiset toimijat ratkovat omalta osaltaan isoa yhteiskunnallista haastetta. Nykyisessä terveydenhuollossa kaikkia ei voida auttaa riittävän nopeasti ja ajat esimerkiksi psykoterapeutille ovat kiven alla. Siksi aina saavutettavissa oleva ammattiapu on yksi tärkeimmistä palveluista, jonka työnantaja voi henkilöstölleen tarjota.

– Tärkeää on saada ihminen ajoissa ennaltaehkäisevän avun piiriin, sillä siitä hyötyy koko työyhteisö, kiteyttää Kaarnamaa.

Millaisia konkreettisia hyötyjä organisaationne voisi saavuttaa investoimalla ennakoivaan mielenhuoltoon? 

Ota yhteyttä ja lasketaan yhdessä!

Next article