Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Hoitotyön tulevaisuus – pääosassa erikoistumis-koulutus ja asiantuntijuuden tunnustaminen
Hoitotyön tulevaisuus

Hoitotyön tulevaisuus – pääosassa erikoistumis-koulutus ja asiantuntijuuden tunnustaminen

Anne Paunan mukaan Suomessa tarvitaan kipeästi erikoistuneita sairaan-hoitajia. Kuva: oma arkisto

Soteala tarvitsee pito- ja vetovoimatekijöitä sekä hoitotyön tunnustamista laissa.

Sairaanhoitajien työelämässä pitkään vallalla ollut voimakas murros on seurausta muun muassa organisaatiomuutoksista ja taloustilanteen tiukentumisesta. Kululeikkaukset ovat tavallisia ja johtavat helposti työmäärän lisääntymiseen. Samalla potilaiden määrä pysyy ennallaan. 

– Terveysasemien alasajot saattavat henkilökunnalle tarkoittaa myös työpaikan siirtymistä kauas nykyisestä, Suomen Sairaanhoitajien toiminnanjohtaja Anne Pauna sanoo. 

Ikääntyvä väestö ja pitkät hoitojonot ovat Paunan mukaan lisänneet painetta terveydenhuoltojärjestelmässä. 

– Samaan aikaan sairaanhoitajien työvoimapula on akuutti, mikä pakottaa osastoja yhdistymään ja hoitajia toimimaan uusilla erikoisaloilla. 

Paunan mukaan Suomessa tarvitaan kipeästi erikoistuneita sairaanhoitajia. Tavoitteen saavuttaminen vaatii kuitenkin konkreettisia toimia. 

– Selvityksen mukaan erikoissairaanhoitajia tulisi vuoteen 2028 mennessä olla 40 prosenttia hyvinvointialueilla työskentelevistä sairaanhoitajista. Tämä tarkoittaa 8000 erikoissairaanhoitajaa. 

Vaikka Sosiaali- ja terveysministeriö antoi suosituksen erikoistumiskoulutuksen palauttamisesta jo vuonna 2021, ovat käytännön toimet olleet vähäisiä.  

– Kansallisella tasolla tarvitaan toimivaltainen hoitotyön neuvos, jolla on riittävän vahva asema ohjata hoitotyön kokonaisuutta Suomessa, Pauna toteaa. 

Hoitotyö terminä tunnustettava laissa

Pandemian jäljiltä kertynyt hoitovelka lisää entisestään hoitohenkilökunnan kuormitusta. Alalle tarvitaan pito- ja vetovoimatekijöitä – erikoistumiskoulutuksen ja selkeän ammatillisen polun tarjoavaa uramallia.

– Nämä paitsi lisäävät alan houkuttelevuutta myös tarjoavat mahdollisuuksia uralla etenemiseen ja ammatilliseen kasvuun, Pauna kuvailee. 

Pauna korostaa alan kehittymisen ja muutosten edellyttävän, että hoitotyö terminä tunnustetaan myös laissa. 

– Se olisi merkittävä askel kohti sotealan kehitystä ja sairaanhoitajien ammattiosaamisen arvostusta. Sairaanhoitajat ovat korkeasti koulutettuja ammattilaisia, joiden panos sotealalla on korvaamaton.

Next article