NIPT-testi
Raskaus
Turvallinen sikiöseulonta NIPT-testillä
– Toisin kuin perinteisissä seulontatutkimuksissa NIPT-testissä tulee vääriä positiivisia tuloksia hyvin vähän. Sikiön tavallisimmat kromosomipoikkeavuudet voidaan todeta äidin verinäytteestä turvallisesti ja ilman keskenmenoriskiä uudella seulontatestillä. Laboratoriomme tekee Suomessa ensimmäisenä itse näitä NIPT-seulontatestejä, sanoo erikoistuva sairaalageneetikko Pia Pohjola.
Sponsoroitu
Antikoagulaatiohoidon etämonitorointi lisää elämänlaatua
Hyvässä hoitotasapainossa olevassa antikoagulaatiohoidossa INR-arvo pysyy hoitoalueella yli 80 prosenttia ajasta. Etämonitoroinnin avulla varmistetaan, että varfariinihoito on tehokasta.
tieto
SOTE
Tiedolla johtaminen alkaa todenmukaisesta tilannekuvasta
Sote-uudistus mahdollistaa palvelujen tuottamiseen leveämmät hartiat, tiedolla johtamisen kehittymisen ja vertailukelpoisten tietojen saamisen niin hyvinvointialueilta kuin niiden väliltäkin.
omahoito
Omahoito
Omahoitomalli vapauttaa kaikkien aikaa
Perinteisesti varfariinia käyttäneet asiakkaat ovat käyneet INR-hoitajan vastaanotolla tarkastuttamassa INR-arvonsa ja samalla kuulemassa oikean varfariiniannostuksensa. Kun mittaukset voi tehdä kotona, säästetään sekä asiakkaan että hoitohenkilökunnan resursseja.
Tulevaisuuden terveydenhoito
Hyvinvointialueiden tulee aluksi keskittyä käytännön asioihin
Suomalainen erikoissairaanhoito on yksi maailman parhaimmista. Osa seurannasta ja potilasryhmistä voitaisiin siirtää perusterveydenhuoltoon, mutta se on niin aliresursoitu, että siellä ei pystytä ottamaan vastaan yhä uusia velvoitteita.