• NIPT-testi
  Raskaus
  Turvallinen sikiöseulonta NIPT-testillä
  – Toisin kuin perinteisissä seulontatutkimuksissa NIPT-testissä tulee vääriä positiivisia tuloksia hyvin vähän. Sikiön tavallisimmat kromosomipoikkeavuudet voidaan todeta äidin verinäytteestä turvallisesti ja ilman keskenmenoriskiä uudella seulontatestillä. Laboratoriomme tekee Suomessa ensimmäisenä itse näitä NIPT-seulontatestejä, sanoo erikoistuva sairaalageneetikko Pia Pohjola.
  Sponsoroitu
  Sote tarvitsee tuekseen toimivat tietojärjestelmät
  Hyvin hoidettu hyvinvointialueiden järjestelmien yhtenäistäminen voi tuoda sekä kustannussäästöjä että parempaa palvelua.
  Sponsoroitu
  Hengitettävä ja puhdas sisäilma ei ole itsestäänselvä
  Nykymaailmassa korostuu entisestään sisäilman laatu. On pystytty pandemian aikana todentamaan usealta eri tunnetulta tutkivalta taholta, että virusten leviäminen tapahtuu myös ilmateitse.
  Sairaaloiden koronasuojaus
  Koronavirus
  Sairaaloiden koronasuojaus on korkealla tasolla – hoitoihin voi mennä luottavaisin mielin
  Moni vakavasti sairas pohtii, uskaltaako mennä sairaalaan hoitoon vai pitäisikö lääkitystä muuttaa niin, että neljän seinän sisältä ei tarvitse poistua. Lääkäreiden viesti on selkeä: tarpeellisiin hoitoihin on turvallista tulla. Niiden toteutuksessa potilasta suojataan niin hyvin kuin mahdollista.
  apteekki-farmaseutti
  Apteekki
  Matalan kynnyksen terveydenhuoltoa
  Jokainen kohtaaminen apteekissa on potilaalle mahdollisuus keskustella omasta lääkehoidostansa. Apteekkien lääkehoidon ammattilaisten rooli terveyden edistäjinä korostuu tulevaisuudessa entisestään.