NIPT-testi
Raskaus
Turvallinen sikiöseulonta NIPT-testillä
– Toisin kuin perinteisissä seulontatutkimuksissa NIPT-testissä tulee vääriä positiivisia tuloksia hyvin vähän. Sikiön tavallisimmat kromosomipoikkeavuudet voidaan todeta äidin verinäytteestä turvallisesti ja ilman keskenmenoriskiä uudella seulontatestillä. Laboratoriomme tekee Suomessa ensimmäisenä itse näitä NIPT-seulontatestejä, sanoo erikoistuva sairaalageneetikko Pia Pohjola.
potilasvahinko
Potilasturvallisuus
Mikä on potilasvahinko?
Potilasvahingolla tarkoitetaan virhettä terveydenhoidon, operaation tai tutkimuksen yhteydessä.
Hoitotyön tulevaisuus
Akuuttilääkärit ovat päivystysten moniosaajia, jotka osallistuvat kaikkien potilasryhmien hoitoon
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri antaa akuuttilääketieteen erikoislääkäreille ja erikoistuville mahdollisuuden työskennellä yhteispäivystyksen lisäksi ensihoidossa. Seinäjoen keskussairaala haluaa kohdata niin työntekijöiden kuin potilaiden toiveet ja tarpeet.
seniori-teknologia
Tulevaisuuden terveydenhoito
Iäkkäiden turvallisuus tehostuu teknologian kehityksen myötä
Kun ikä lisääntyy, arjen turvallisuuden merkitys kasvaa. Vanhukset kohtaavat turvallisuusriskejä niin koti- kuin palvelutaloasumisessa, siksi näiden turvallisuuteen tulee panostaa.