NIPT-testi
Raskaus
Turvallinen sikiöseulonta NIPT-testillä
– Toisin kuin perinteisissä seulontatutkimuksissa NIPT-testissä tulee vääriä positiivisia tuloksia hyvin vähän. Sikiön tavallisimmat kromosomipoikkeavuudet voidaan todeta äidin verinäytteestä turvallisesti ja ilman keskenmenoriskiä uudella seulontatestillä. Laboratoriomme tekee Suomessa ensimmäisenä itse näitä NIPT-seulontatestejä, sanoo erikoistuva sairaalageneetikko Pia Pohjola.
Teknologia
Kotihoito
Teknologiasta apua ikääntyneiden kotona asumiseen
Useat suomalaiset ja kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että ikääntyneet ihmiset haluavat asua omissa kodeissaan niin pitkään kuin mahdollista. On kuitenkin tärkeää, että kotona asuvat ikääntyneet kokevat olonsa turvalliseksi ja että he saavat heti apua tarvittaessa.
lääkäri
Hoitotyön tulevaisuus
Lääkäripulan takana monia syitä
Julkisen terveydenhuollon lääkärivajetta pitäisi vähentää välittömästi ja pitkällä aikavälillä. Yksi ratkaiseva tekijä on työolojen kehittäminen.
Hoivatyötä
Hoivapalvelut
Hoivatyötä tekevän tulee asettua ikäihmisen rytmiin
Psykologi Aku Kopakkalan mukaan henkilökemialla on erittäin suuri merkitys ikäihmisten kotihoivatyössä. Hoitajan seurassa pitäisi olla turvallinen ja hyvä olo.