NIPT-testi
Raskaus
Turvallinen sikiöseulonta NIPT-testillä
– Toisin kuin perinteisissä seulontatutkimuksissa NIPT-testissä tulee vääriä positiivisia tuloksia hyvin vähän. Sikiön tavallisimmat kromosomipoikkeavuudet voidaan todeta äidin verinäytteestä turvallisesti ja ilman keskenmenoriskiä uudella seulontatestillä. Laboratoriomme tekee Suomessa ensimmäisenä itse näitä NIPT-seulontatestejä, sanoo erikoistuva sairaalageneetikko Pia Pohjola.
Sähköiset terveyspalvelut
Sähköiset terveyspalvelut
Sähköiset terveyspalvelut nivoutuvat osaksi arkea
Suomen vahva digitaalinen pääoma siivittää osaamista myös sähköisten terveyspalveluiden eli eHealthin alueella