NIPT-testi
Terveysteknologia
Turvallinen sikiöseulonta NIPT-testillä
– Toisin kuin perinteisissä seulontatutkimuksissa NIPT-testissä tulee vääriä positiivisia tuloksia hyvin vähän. Sikiön tavallisimmat kromosomipoikkeavuudet voidaan todeta äidin verinäytteestä turvallisesti ja ilman keskenmenoriskiä uudella seulontatestillä. Laboratoriomme tekee Suomessa ensimmäisenä itse näitä NIPT-seulontatestejä, sanoo erikoistuva sairaalageneetikko Pia Pohjola.
Sinikka Salo
Sähköiset terveyspalvelut
Sote on alusta hyvinvoinnin rakentamiselle – kohti ihmislähtöistä yhteiskuntaa
Haluammeko olla myös tulevaisuudessa hyvinvoiva maa? Kyse on kansallisesta tahtotilasta, joka realisoituu niin poliittisessa päätöksenteossa kuin jokaisessa ihmisten terveyden- ja sosiaalihuollon palveluiden kohtaamisessa.
Arkiteknologia
Terveysteknologia
Arkiteknologia auttaa kotona asuvaa
Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hanke tarjoaa teknologisia ratkaisuja ikääntyneiden arkeen ja kotona asumisen turvallisuuteen.