• NIPT-testi
  Raskaus
  Turvallinen sikiöseulonta NIPT-testillä
  – Toisin kuin perinteisissä seulontatutkimuksissa NIPT-testissä tulee vääriä positiivisia tuloksia hyvin vähän. Sikiön tavallisimmat kromosomipoikkeavuudet voidaan todeta äidin verinäytteestä turvallisesti ja ilman keskenmenoriskiä uudella seulontatestillä. Laboratoriomme tekee Suomessa ensimmäisenä itse näitä NIPT-seulontatestejä, sanoo erikoistuva sairaalageneetikko Pia Pohjola.
  Sponsoroitu
  Vaikuttava hoito on oikein kohdennettua
  äkäri haluaa hoitaa potilasta parhaalla mahdollisella tavalla, jokainen potilas haluaa parasta mahdollista hoitoa. Jotta terveydenhuollon rajalliset resurssit voidaan käyttää vaikuttavimmalla tavalla, tarvitaan tietoa hoitojen vaikuttavuudesta sekä potilaan hoitopolusta.
  Tulevaisuuden terveydenhoito
  Vastuullinen lääketuotanto huomioi myös ympäristön
  Lääketuotantoon liittyvissä ympäristöasioissa Suomi on erottautunut Euroopassa edelläkävijänä.
  Teknologia
  Kotihoito
  Teknologiasta apua ikääntyneiden kotona asumiseen
  Useat suomalaiset ja kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että ikääntyneet ihmiset haluavat asua omissa kodeissaan niin pitkään kuin mahdollista. On kuitenkin tärkeää, että kotona asuvat ikääntyneet kokevat olonsa turvalliseksi ja että he saavat heti apua tarvittaessa.
  apteekki-farmaseutti
  Apteekki
  Matalan kynnyksen terveydenhuoltoa
  Jokainen kohtaaminen apteekissa on potilaalle mahdollisuus keskustella omasta lääkehoidostansa. Apteekkien lääkehoidon ammattilaisten rooli terveyden edistäjinä korostuu tulevaisuudessa entisestään.