NIPT-testi
Raskaus
Turvallinen sikiöseulonta NIPT-testillä
– Toisin kuin perinteisissä seulontatutkimuksissa NIPT-testissä tulee vääriä positiivisia tuloksia hyvin vähän. Sikiön tavallisimmat kromosomipoikkeavuudet voidaan todeta äidin verinäytteestä turvallisesti ja ilman keskenmenoriskiä uudella seulontatestillä. Laboratoriomme tekee Suomessa ensimmäisenä itse näitä NIPT-seulontatestejä, sanoo erikoistuva sairaalageneetikko Pia Pohjola.
Digiseniorit
Teknologia tukee kotona asumista
Kotihoidossa on otettu käyttöön lukuisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan ihmisten asuminen kotonaan pidempään.
Sponsoroitu
Johdetaanko teillä sote-alan ammattilaisia hyvin?
FCG Finnish Consulting Groupin johtava asiantuntija Anitta Karioja on ennen FCG:llä työskentelyään toiminut HUS Akuutissa vastaten 900 hengen hoitohenkilöstöstä päivystyksissä ja ensihoidossa viidessä HUS-sairaalassa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Hän kannustaa jokaista sote-alan johtajaa kysymään itseltään: ”Millä tolalla hyvä johtajuus on omassa organisaatiossani? Ja mitä tarvitsen tilanteen muuttamiseksi?”
Sponsoroitu
Toimiva terveydenhuolto tarvitsee digitalisaation lisäksi analogisaatiota
Digitaaliset palvelut eivät itsessään tuo säästöä tai ratkaise sitä rakenteellista ongelmaa, että sote-alan ammattilaisia on liian vähän.
digitalisaatio
Sponsoroitu
Tiedolla hoitaminen auttaa hoidon kohdentamisessa
Digitalisaatio mahdollistaa ihmisen siirtymisen sosiaali- ja terveydenhuollon passiivisesta kohteesta aktiiviseksi toimijaksi omassa asiassaan. Ihminen omistaa omat tietonsa.