karita-tykka
Henkinen hyvinvointi
Hyvinvointivalmentaja Karita Tykkä kannustaa:”Hyväksy se, mikä on”
Mikään ei ole tärkeämpää kuin terveys ja fyysinen sekä henkinen hyvinvointi. Minulle terveelliset elämäntavat tarkoittavat ennen kaikkea tasapainoista elämää.
Alkoholismi
Naiset ovat taitavia salaamaan juomisensa
Päihdekuntoutuksen parissa työskentelevä Katja Näätänen sanoo, että naiset hakeutuvat monesti miehiä selvästi myöhemmin hoitoon.
Väkivalta
Itseymmärrys on tärkeää väkivaltaisen käyttäytymisen ehkäisemisessä
Väkivallattomuus kuten rakastamisen taito opitaan vuorovaikutuksessa, ja väkivaltaista käytöstä esiintyy eniten kahden vuoden iässä. Lapsen primitiivinen raivo ilmaisee koettua kipua tai tyydyttämättömiä tarpeita, liittyen aluksi lähinnä kehollisiin tuntemuksiin ja iän myötä lisääntyvästi myös vuorovaikutukseen.