Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Tiedolla hoitaminen auttaa hoidon kohdentamisessa
Sponsoroitu

Antti Iivanainen

toiminnan kehittämisjohtaja, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, Oy Apotti Ab

Susanna Kaisla

sosiaalihuollon ja kotihoidon johtava asiantuntija, Oy Apotti Ab

Digitalisaatio mahdollistaa ihmisen siirtymisen sosiaali- ja terveydenhuollon passiivisesta kohteesta aktiiviseksi toimijaksi omassa asiassaan. Ihminen omistaa omat tietonsa.

– Olemme ison murroskauden alussa, tiedon dokumentoinnista siirrytään tiedon hyödyntämiseen. Kun tietoa voidaan analysoida paremmin, löydetään syy-seuraussuhteita. Tiedon täsmentyminen mahdollistaa hoidon personoitumisen, sanoo Oy Apotti Ab:n toiminnan kehittämisjohtaja, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Antti Iivanainen.

– On tärkeää varmistaa yhdenvertaisuuden toteutuminen digitaalisissa palveluissa ja niiden saavutettavuudessa. Kansalaisilla on erilaiset digitaidot ja -kyvyt, mikä on oikea väylä kullekin asiakkaalle, sosiaalihuollon ja kotihoidon johtava asiantuntija Susanna Kaisla kysyy.

Millainen on hyvä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä?

Onko järjestelmä tarkoitettu pelkästään tekstin tallentamista varten vai onko tavoitteena kattaa sairaanhoitopiirin kaikki tehtävät? Halutaanko digitalisoida potilaan koko hoitopolku? Parantaa potilasturvallisuutta, vähentää hallinnollista työtä ja tuottaa vaikuttavampaa hoitoa? Käyttävätkö kaikki fysioterapeuteista laitoshuoltajiin, taloushallinnosta kirurgeihin samaa järjestelmää?

Monen rinnakkaisen järjestelmän ylläpitäminen on kallista. Mutta vielä kalliimpia ovat virheet. Kehittynyt järjestelmä dokumentoi, ohjaa ja opastaa sekä esimerkiksi varmistaa, että oikeat lääkkeet menevät oikeaan potilaaseen oikeaan aikaan, ja että tämä myös dokumentoituu oikein.

Sara Nisula

Apotti-asiantuntija, LT, tehohoitolääkäri, Oy Apotti Ab

– Aina kun tietoja syötetään käsin järjestelmään, on olemassa virheen mahdollisuus. Joka kerta, kun tiedonkulku katkeaa, osa tiedoista katoaa. Perusterveydenhuollossa samoja ihmisiä seurataan vuosikausia. Yksittäistä laboratorioarvoa merkittävämpää on trendi, miten jokin arvo on käyttäytynyt viimeisten päivien tai pidemmän seurantakauden aikana, jopa vuosien ajan. Kun kaikki tieto asuu samassa järjestelmässä, se lisää potilasturvallisuutta, sanoo Apotti-asiantuntija, LT, tehohoitolääkäri Sara Nisula.

– Kun potilasta hoidetaan tehohoidossa, on informaatiotulva valtava. Kone tekee datasta esitulkintaa, yhdistää tietoja ja muodostaa kokonaisuuksia, joista lääkäri voi päätellä, mikä potilasta vaivaa ja onko hoito vaikuttavaa. Tehohoidossa digitaalisuus on läsnä konkreettisesti joka päivä. Se on instrumentti, kuten kirurginen leikkausvälinekin, Nisula jatkaa.

Asiakkaat osana muutosta

– Rakenteinen tieto on sosiaalihuollossa uusi asia. Kun asiakkaiden yksilöllisiä tilanteita sanallistetaan, valmiiden luokittelujen käyttäminen voi olla haaste. Tällä hetkellä haetaan tasapainoa, mitä tietoa tuotetaan järjestelmään vapaalla tekstillä ja mitä rakenteisesti, Kaisla kertoo.

Sähköisessä Maisa-asiakasportaalissa asiakkaat tuottavat itse osan tiedosta ja näkevät itse ammattilaisten kirjauksia.

– Ennen kirjauksia saatettiin tehdä jälkikäteen, nyt kirjaukset olisi tehtävä reaaliaikaisesti ja samalla mietittävä, miltä asiat näyttävät asiakkaan näkökulmasta. Tämä on suuri kulttuurinen muutos, on opittava uudenlainen työn rytmi. Valtavan työpaineen alla oleva henkilöstö joutuu opettelemaan kokonaan uuden tavan toimia. Mutta teknologiaosaaminen on osa ammattiosaamista, Kaisla muistuttaa.

Mitä mahdollisuuksista digitalisaatio tuo sote-alalle?

Sote-ammattilaiset ovat mukana Apotin järjestelmäkehityksessä:

Reaaliaikaisen tiedon saatavuus läpi hoitopolun parantaa hoidon vaikuttavuutta ja kohdentamista

Kansalaisten sähköinen asiointipalvelu Maisa mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän asiantuntijoiden kanssa

Etähoitomahdollisuus, videovastaanotot ja automaattinen diagnostiikka parantavat palvelujen saatavuutta, automaattiset hälytykset ja hoitosuositukset mahdollistavat tiedolla hoitamisen

Next article