Etusivu » Kultaiset vuodet » Kun sairaala tulee kotiisi
Sponsoroitu
Kaupallinen yhteistyö:
avatar

Merja Korhonen

kotipalveluiden johtaja,
Kaunialan sairaala Oy

avatar

Reino Pöyhiä

johtavan ylilääkäri,
Kaunialan sairaala Oy

Ulkopuolinen hoiva on tarpeen silloin, kun potilaan toimintakyky on merkittävästi heikentynyt. Moni kokee mieluisimpina kotona saatavat sairaanhoitopalvelut – olipa hoidon tarve sitten määräaikainen, jaksottainen tai pysyvä. 

Kotiin tuotavia sairaanhoitopalveluita ovat muun muassa lääkehoidon toteutus ja seuranta, verinäytteiden otto, suonen sisäisen nesteytyksen ja lääkehoidon toteuttaminen sekä terveydentilan seuranta.

– Kotiin tuotavissa sairaanhoitopalveluissa merkittävässä roolissa on aina myös omaisten tukeminen sekä potilaan hoidon toteuttaminen yhteistyössä heidän kanssaan, Kaunialan sairaalan kotipalveluiden johtaja Merja Korhonen painottaa.

Saattohoidossa potilaan kaikki tarpeet läheisyyden, mieltymysten ja turvallisuuden suhteen pyritään tyydyttämään.

Omaisten kanssa tehtävä yhteistyö korostuu myös elämän loppuvaiheen saattohoidossa, jossa parhaasta mahdollisesta oirehoidosta huolehditaan hoitotyön ja lääketieteen keinoin joko kotona tai sairaalaympäristössä. Saattohoidon ensisijaisena tavoitteena johtavan ylilääkärin Reino Pöyhiän mukaan on fyysisen ja henkisen kärsimyksen minimointi.

– Saatettavan ja tarvittaessa hänen lähipiirinsä kanssa pohditaan myös, missä saatettava haluaa viettää elämän viimeiset ajat. Samalla pohditaan elämänlaatua ja sen heikkenemisen syitä, joita pyritään vähentämään.

Kauniala – sairaala ja yhteisöllinen koti

Kaunialan Sairaalan kotipalvelujen yksikkö, KotiKauniala, tarjoaa asiakkailleen ympärivuorokautista kotisairaalatoimintaa, jokapäiväisten askareiden sujuvuutta tukevaa kotihoivaa, kotisairaanhoitoa sekä liikkumis- ja toimintakykyä ylläpitävää kotikuntoutusta.

– Hoitosuunnitelmaa tehtäessä arvioidaan asiakkaan arjen sujuvuuteen vaikuttavat tekijät ja tarpeet. Hyötyykö asiakas esimerkiksi apuvälineistä, tarvitaanko ruokapalvelua, siivouspalvelua tai asiointiapua? Samalla avustetaan tarvittaessa myös erilaisten tukimuotojen hakemisessa. 

Vaikka kotiin voidaankin tuoda sairaalatasoinen hoito, myös kotisaattohoidon potilas voi halutessaan siirtyä Kaunialan Sairaalan saattohoito-osastolle, jossa moniammatillinen tiimi huolehtii potilaasta yhdessä hänen läheistensä kanssa 24/7-periaatteella. Saattohoidossa potilaan kaikki tarpeet läheisyyden, mieltymysten ja turvallisuuden suhteen pyritään tyydyttämään.

– Saatettavan autonomiaa tuetaan ja kunnioitetaan ja häntä autetaan kaikin konstein elämään niin täysillä, kuin käytettävillä voimavaroilla on mahdollista – loppuun saakka. 

Next article