Skip to main content
Etusivu » Kultaiset vuodet » Ikääntyneiden asuinolojen parantaminen tukee hyvinvointia
Eläke

Ikääntyneiden asuinolojen parantaminen tukee hyvinvointia

asuinolot
asuinolot
Ikääntyneiden asumistarpeet ja -toiveet ovat hyvin erilaisia. Kuva: Getty Images

Raija Hynynen

asuntoneuvos, Ympäristöministeriö

Maamme väestön vanheneminen vaikuttaa myös asumiseen. Kymmenen vuoden päästä neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita, ja yli 85-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu 20 vuodessa. Hyvät asuinolot tukevat iäkkäiden hyvinvointia ja niillä voidaan vähentää myös palvelujen tarvetta.

Tarvitaan ikäystävällisiä asuntoja ja asuinalueita. Asuntokanta muuttuu kuitenkin hitaasti, siksi sekä kansalaisten että kuntien ennakointi ja varautuminen hyvissä ajoin on tärkeää. Ikääntyneiden asumistarpeet ja -toiveet ovat hyvin erilaisia, joten tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä nykyisen asuntokannan korjaamisesta uudenlaisiin asumisratkaisuihin sekä asuinalueiden kehittämiseen.

Lähes 80 prosenttia yli 65-vuotiaista omistaa asuntonsa, joten heidän päätöksensä ja ratkaisunsa ovat avainasemassa asuntojen korjaamisen suhteen. Valtio on pitkään osoittanut avustuksia ikääntyneiden asuinolojen parantamiseen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn korjausavustuksilla tuetaan asuntojen ja asuintalojen korjauksia sekä hissien asentamista. Myös uusien asuntokohteiden rakentamista ikääntyneille tuetaan, esimerkiksi yhteisöasumista.

Ikäystävällistä asumista ja asuinympäristöjä tarvitaan

Moni ikääntynyt asuu yksin. Yhteisöllinen asuminen ja toiminta tukevat osallisuutta ja lisäävät turvallisuuden tunnetta. Yhteisöasumista voidaan toteuttaa ikääntyneille tarkoitetuissa kohteissa tai yhä useammin monisukupolvisissa yhteisökortteleissa. Yhteisöllisyyttä voidaan edistää myös asuinalueella. Tässä järjestöjen ja vapaaehtoisten toiminta on keskeistä.

Lähes 80 prosenttia yli 65-vuotiaista omistaa asuntonsa.

Ikäystävällisen asumisen ja asuinalueiden merkitys on suuri vanhenevan väestön kotona asumisen tukemisessa. Ikä- ja muistiystävällisellä asuinalueella myös toimintakyvyltään heikentynyt henkilö voi toimia, liikkua ja osallistua. Ympäristö on esteetön ja turvallinen sekä tukee osallisuutta, ja tarvittavat palvelut ovat helposti saavutettavissa. Ikäystävällisiksi suunnitellut asunnot ja asuinalueet sopivat kaikille.

Next article