Etusivu » Kultaiset vuodet » Senioritko kömpelöitä digikäyttäjiä?
Digiseniorit

Senioritko kömpelöitä digikäyttäjiä?

Kuva: Getty Images

Kehittyvässä yhteiskunnassa kiinni pysyminen edellyttää digitaalisten teknologioiden omaksumista. Mielikuva senioreista kömpelöinä digikäyttäjinä elää vahvana, vaikka tutkimusten mukaan ikä ei ole määrittävin tekijä digitaalisessa aktiivisuudessa.

Digitaalisten teknologioiden käyttöönottoa väitöskirjassaan tutkinut tutkija Sanna Kuoppamäki kertoo henkilökohtaisten asenteiden, arvostusten, sosiaalisten suhteiden ja ihmisten sosioekonomisen aseman määrittävän digitaalista aktiivisuutta enemmän kuin iän.

– Elämäntilanne on yksi merkittävä tekijä joka vaikuttaa digitaalisiin kulutustottumuksiin. Tutkimukseni mukaan seniorit opettelevat mielellään sellaisten digitaalisten palveluiden käytön, jotka sopivat omaan arkeen ja tukevat omia kiinnostuksen kohteita.

Kuoppamäen mukaan taitojen sijaan digitaalisten palveluiden käyttöä rajoittaa usein uskalluksen puute, eikä osaaminen.

– Koulutuksissa olemme huomanneet senioreiden digitaalisten palveluiden käyttötaitojen olevan hyvällä tasolla, mutta senioreiden luottamus omiin kykyihin saattaa olla vähäistä ja epäonnistumisen pelko on usein tekemisen ja kokeilemisen esteenä. Erityisesti tämä näkyy henkilöissä, joilla ei ole sosiaalista verkostoa, kuten ystäviä, perheenjäseniä tai lapsenlapsia, antamassa apua erilaisten laitteiden ja käyttöjärjestelmien kanssa.

Tutkija toivoo enemmän matalan kynnyksen koulutustapahtumia ihmisten digitaalisen syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.

– Yhteiskunnan kehityksessä kiinni pysyminen on yleisen hyvinvoinnin kannalta ratkaisevaa. Tarvitaan avointa keskustelua epäonnistumisen pelosta ja siitä, että teknologisia haasteita kokevat ihan kaikki, myös nuoret. Se on hyväksyttävää, sillä on ihan ok mokata. Onneksi apua on helposti saatavilla, eikä sen pyytäminen ole häpeä, Kuoppamäki rohkaisee ja kannustaa sekä nuoria että senioreita hakemaan apua digitaitojen kehittämiseen.

Next article