Skip to main content
Etusivu » Kultaiset vuodet » Joko sinä olet tehnyt testamentin?
Testamentti

Joko sinä olet tehnyt testamentin?

Testamentin laatimisessa olisi hyvä käyttää apuna ammattilaista, sillä aina ei ole selvää, mistä omaisuudesta testamentintekijä lopulta saa testamentillaan määrätä. Kuva: Getty Images

Testamentti on ainoa keino vaikuttaa omaisuutensa jakaantumiseen kuoleman jälkeen. Testamentin laatimisessa kannattaa käyttää apuna ammattilaista.

Testamentti on ainoa tapa, jolla voi vaikuttaa siihen, miten oma maallinen omaisuus jakautuu kuoleman jälkeen.

– Ihan jokaisen – olipa sitten nuori tai vanha – kannattaisi miettiä kenelle omaisuus menee, jos kuolisi nyt, ja ennen kaikkea vastaisiko se omaa viimeistä tahtoa, asianajaja ja varatuomari Johanna Tolppanen kehottaa.

Testamentilla voi poiketa normaalista perimysjärjestyksestä, ja sillä usein myös turvataan lesken tai avopuolison asemaa.

– Kaikilla ei ole lakisääteisiä perillisiä. Testamentintekijä voi esimerkiksi sulkea testamentinsaajan aviopuolisoilta avio-oikeuden pois testamentilla perittyyn omaisuuteen. Testamentilla voidaan myös vaikuttaa perintöverojen määrään, Tolppanen jatkaa.

Tolppanen muistuttaa, että myös järjestöille tai yhdistyksille voidaan testamentata omaisuutta samalla tavalla kuin henkilöillekin. Testamentintekijä voi määrätä perustettavaksi nimeään kantavan rahaston ja osoittaa varat käytettäväksi esimerkiksi juuri tiettyyn tutkimukseen.

– Ne järjestöt tai yhdistykset, joista testamentintekijä on kiinnostunut, kertovat mielellään tarkemmin toiminnastaan.

Miten testamentin tekeminen tapahtuu?

Testamentti on tehtävä lain edellyttämässä määrämuodossa kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä ja heidän on – sitten kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa – todistettava testamentti nimikirjoituksillaan. Tolppasen mukaan todistajien tulee tietää, että kyseessä on testamentti, mutta heille ei tarvitse kertoa testamentin sisältöä.

– Testamentin sisältö tulisi laatia niin, että testamentintekijän testamenttaustahto varmuudella ilmenee testamentista. Näin testamenttia ei tarvitse jälkikäteen tulkita eli yrittää arvioida, mitä testamentintekijä on testamentissaan tarkoittanut.

Testamentin laatimisessa olisi hyvä käyttää apuna ammattilaista, sillä aina ei ole selvää, mistä omaisuudesta testamentintekijä lopulta saa testamentillaan määrätä.

Ammattilainen selvittää esimerkiksi osituksen ja keskinäisen testamentin toissijaismääräyksen vaikutukset, testamentista aiheutuvat veroseuraamukset, käyttö- ja hallintaoikeuden vaikutukset, mahdollisen rintaperillisen lakiosan vaikutuksen sekä ennakkoperintöjen vaikutukset.

– Pähkinänkuoressa ammattilainen siis auttaa testamentintekijää varmistamaan, että testamentti toteuttaa hänen viimeisen tahtonsa, kun kaikki asiaan vaikuttavat tekijät on huomioitu.

Testamenttaa lahja tieteen tulevaisuudelle!

Testamenttilahjoittajana toiveesi tukea tiedettä ja tutkimusta kantaa pitkälle

Next article