Etusivu » Kultaiset vuodet » Viisi vaihetta viimeisen tahdon toteuttamiseen
Testamentti

Viisi vaihetta viimeisen tahdon toteuttamiseen

Kahden todistajan on oltava yhtä aikaa läsnä testamentin allekirjoitustilanteessa. Kuva: Getty Images

Oman omaisuutensa jakautumiseen kuoleman jälkeen voi vaikuttaa vain testamentilla. Asianajaja ja varatuomari Johanna Tolppanen kertoo viisi seikkaa, jotka on huomioitava testamentin teossa.

1. Oikea hetki tehdä testamentti on nyt
Testamentti on ainoa tapa poiketa normaalista perimysjärjestyksestä. Sillä halutaan usein turvata lesken tai avopuolison asema. Ilman lakisääteisiä perillisiä tai testamenttia perintö päätyy valtiolle.

2. Testamentin sisällön tulee olla yksiselitteinen
Testamentti on tehtävä lain edellyttämässä määrämuodossa kirjallisesti, mutta pätevä testamentti voi olla myös käsin ruutupaperille kirjoitettu. Jos testamentissa on muotovirheitä, se voidaan riitauttaa ja kumota. Jotta kaikki oleelliset asiat tulevat huomioiduiksi, testamentin laatimisessa kannattaa käyttää apuna ammattilaista.

Ennen testamentin laatimista on tärkeää selvittää mistä omaisuudesta voi testamentilla pitävästi määrätä. Rintaperillisillä on aina oikeus lakiosaan eli puoleen perinnöstä, avopuolisot eivät peri toisiaan ilman testamenttia. Varallisuutta voi testamentata myös oikeushenkilöille eli esimerkiksi yhdistykselle tai säätiölle, jonka toiminnan kokee tärkeäksi.

3. Testamentti allekirjoitetaan tai allekirjoitus tunnustetaan todistajien läsnä ollessa
Kahden todistajan on oltava yhtä aikaa läsnä testamentin allekirjoitustilanteessa. Kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut allekirjoituksensa, todistavat he sen nimikirjoituksillaan. Todistajien tulee tietää, että kyseessä on testamentti, mutta heille ei tarvitse kertoa testamentin sisältöä.

4. Tiedoksiantaminen tekee testamentista lainvoimaisen
Jotta testamentti voi saada lainvoiman, tulee se antaa tiedoksi kaikille perillisille. Perillisillä on kuusi kuukautta tiedoksisaannista aikaa moittia testamenttia mahdollisen muotovirheen johdosta. Mikäli testamenttia ei moitita määräajassa, tai tehdä lakiosavaatimusta, saa testamentti lainvoiman. Perilliset voivat myös hyväksyä muotovirheellisenkin testamentin, jolloin testamentti saa heti lainvoiman.

5. Testamentin pitää olla helposti löydettävissä
Kotona on hyvä säilyttää helposti löydettävässä paikassa testamentin kopiota, johon on kirjoitettu missä alkuperäinen on talletettuna. Testamentti voidaan jättää säilytykseen asianajotoimistoon tai muuhun turvalliseen paikkaan.

Testamentti Punaiselle Ristille mahdollistaa avun jatkumisen tulevienkin sukupolvien hyväksi!

Pienikin osuus siitä, mitä sinulta jää, voi muuttaa toisen ihmisen elämän.

Next article