Etusivu » Kultaiset vuodet » Asiantuntijan laatima testamentti turvaa viimeisen tahdon toteutumisen
Testamentti

Asiantuntijan laatima testamentti turvaa viimeisen tahdon toteutumisen

Asiantuntija osaa kysyä oikeat, taustaa kartoittavat kysymykset ja tämän kautta huomioida perinnönjaossa vaikuttavat seikat. Kuva: Getty Images

– Suosittelen jäämistöoikeuden asiantuntijan käyttämistä testamentin laatimisessa. Asiantuntija osaa kysyä oikeat, taustaa kartoittavat kysymykset ja tämän kautta huomioida perinnönjaossa vaikuttavat seikat. Tällöin ei myöskään ole riskiä, että olisi käytetty väärää termiä, joka voi muuttaa perinnönjättäjän tarkoituksen kokonaan, tai että testamentti ei olisi pätevä esimerkiksi muotovirheen vuoksi. Ammattitaidolla laadittu testamentti ehkäisee yllätykset perinnönjaossa ja perinnönjättäjän viimeinen tahto toteutuu varmimmin, kertoo asianajaja Nora Castrén Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy:stä.

Testamentti on tehokas väline turvata läheisen taloudellista asemaa

Rintaperillisillä on oikeus lakiosaan eli puolikkaaseen perintöosasta, mutta muuten testamentilla voi määrätä vapaasti siitä, miten omaisuus jaetaan kuoleman jälkeen. Testamentilla voi myös määrätä testamentilla saadun omaisuuden, sen tuoton ja tilalle tulleen omaisuuden perillisen avio-oikeuden ulkopuolelle ja tällä tavalla turvata heidän talouttaan.

– Testamentin merkitys korostuu, jos halutaan turvata lesken taloudellinen asema. Ilman testamenttimääräystä leski ei peri puolisoaan, jos perittävällä on lapsia. Jos perittävä ja leski ovat lapsettomia, puoliso perii ensin, mutta ilman testamenttia kummankin jälkeen pesänjakoa selvitellään sukujen kesken. Koska ihmiset eivät tunne toisiaan, riitoja syntyy helposti, Castrén huomauttaa.

– Vanhempien ei tarvitse olla täysin tasapuolisia lastensa kesken, jos he ei eivät halua. Esimerkiksi jos yksi lapsista on sijoittanut vanhempien kesämökin ylläpitoon aikaa tai omaakin rahaa, mökin voi määrätä testamentilla tälle lapselle. Asianajaja voi arvioida, riittääkö muu omaisuus muiden lasten lakiosiin testamentin sisällöstä huolimatta. Testamenttiin voi kirjata auki perustelut omaisuuden jaolle, mikä usein vähentää perintöriitoja, muistuttaa Castrén.


Testamentti perintöverosuunnittelun välineenä

Jos testamenttia ei ole, perintö jaetaan perintökaaren mukaisesti. Tällöin perillinen voi lisäveroseuraamuksitta ainoastaan valita ottaako perinnön vastaan vai ei.

– Testamentti mahdollistaa sen, että testamentinsaaja voi valita, ottaako testamentilla hänelle tulevan omaisuuden vastaan kokonaan, osittain vai esimerkiksi hallintaoikeudella. Jos lesken asemaa on turvattu puolisoiden keskinäisellä testamentilla, mutta iäkäs leski ottaa puolisoltaan tulevan perinnön vastaan vain osittain, muu perittävän omaisuus siirtyy suoraan seuraaville perillisille. Tällöin on mahdollisuus hyödyntää perintöverotuksessa lesken puolisovähennys 90 000 euroa ja kunkin perillisen verovapaa perintöosuus 20 000 euroa, Castrén kertoo.

Next article