Skip to main content
Etusivu » Kultaiset vuodet » Tieteelle testamenttaamalla oma lahjoitus jää elämään ikuisesti
Sponsoroitu

Turun Yliopistosäätiölle testamentatut varat ovat luotettavassa ja tuottavassa hoidossa. Tuki ohjataan saajalleen tehokkaasti. 

Testamenttilahjoitus on loistava tapa edistää sivistystä, osaamista ja uuden tiedon syntymistä. Turun Yliopistosäätiön nimikkorahastojärjestelmässä testamentilla lahjoitettu omaisuus jää pysyvästi tuottamaan hyvää. Testamenteilla saaduista rahastopääomista myönnetään apurahoja.

– Jälkisäädöksen varojen tuoton voi kohdentaa juuri itselle tärkeään asiaan. Turun yliopiston tiedekunnat kattavat miltei kaikki tieteenalat, ja jokaisessa tiedekunnassa käsitellään alan keskeisiä tieteellisiä kysymyksiä, Turun Yliopistosäätiön toimitusjohtaja Mikael Luukanen sanoo.

Kun Turun Yliopistosäätiölle testamentataan varoja, pääoman säilytystä varten perustetaan testamentin tekijän nimeä kantava nimikkorahasto.

– Sieltä rahaston tuotot jaetaan testamentin tekijän määräämään tutkimukseen ja opetukseen Turun yliopistossa, säätiön varainhankinnasta vastaava asiamies Pekka Kanervisto kertoo.

Testamentin tekijä voi olla varma, että testamentatut varat ovat luotettavassa ja pitkän aikavälin tuottoon tähtäävässä hoidossa. Luukanen ja Kanervisto painottavat, että tuki ohjataan tehokkaasti saajalleen.

– Halutessaan nimikkorahaston voi nimetä omalle ja perheen nimelle, jolloin apurahan saajat saavat tiedon tukijastaan. Turun Yliopistosäätiö hallinnoi tehokkaasti nyt yli 90 nimikkorahaston varoja, jolloin se saa myös suursijoittajan etuja.

Kalastaja Kosti Hämmärö jätti omaisuutensa lääketieteelle

Kosti Hämmärö (1916–2009) oli kalastaja ja saariston monitaitaja, joka testamenttasi omaisuutensa Turun Yliopistosäätiölle. Tuen kohteeksi Hämmärö oli määrännyt lääketieteen tutkimuksen. Rahaston perustamisesta lähtien siitä on jaettu jo noin 500 apurahaa, ja vuoden 2022 keväällä kokonaismäärässä ylitettiin miljoona euroa. Pääomaan ei tuttuun tapaan ole koskettu. Hyvin hoidettu sijoitusomaisuus tekee arvokasta työtä tieteen tukemiseksi. Kosti Hämmärö oli testamentin laatijana toimineelle asianajajalle kertonut haluavansa tukea lääketiedettä laajasti eikä rajata tukea tiettyyn sairauteen. Apurahamyöntöjen kirjo onkin todella laaja ja testamentin vaikuttavuus erinomainen.

Yliopistosäätiön muistilista testamenttia suunnittelevalle:

Testamentti tehdään kirjallisesti, kahden läsnä olevan henkilön todistaessa se.

Säätiö suosittelee asiantuntijan käyttöä ja antaa mielellään lisätietoja ja ohjausta testamentin teossa. Säätiö ei itse laadi testamentteja.

Testamentin laadinnan yhteydessä kannattaa ottaa esille testamentin säilyttäminen, edunvalvontavaltuutus, toimeenpanoon liittyvät käytännön kysymykset ja mahdolliset toiveet tulevaisuuden varalle.

Varat testamentataan usein nimikkorahastoon, jolloin ne korvamerkitään juuri siihen tieteenalaan tai oppiaineeseen kuin testamenttimääräyksessä on ilmoitettu. Säätiö auttaa mielellään valinnan tekemisessä.

Nimikkorahaston pääoman määrälle ei ole asetettu alarajaa. 

Yliopistosäätiön tavoitteena on, että testamentin tekijän tahto toteutuu. Yhteydenotto voi tapahtua täysin luottamuksella ja ilman testamenttia harkitsevan nimeä.

Haluatko lahjoittaa tulevaisuudelle ja tieteelle?

Tutustu myös lahjoittajien tarinoihin

Next article