Skip to main content
Etusivu » Kultaiset vuodet » Laadukas hoivapalvelu edellyttää asiakkaan kuuntelua
Hoivapalvelut

Laadukas hoivapalvelu edellyttää asiakkaan kuuntelua

Palvelujen järjestäjän tulee varmistaa ennaltaehkäisevä toiminta ja määräaikaiset tarkistukset sekä kotiin tuotettavat palvelut. Kuva: Getty Images

Raimo Ikonen

puheenjohtaja, eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

Ikäihmisten loppuelämän toivelistalla ovat läheiset ihmissuhteet, elämäntavan parantaminen sekä kotona asumisen jatkuvuus. Näitä kaikkia voidaan edesauttaa laadukkailla hoivapalveluilla.

Ikääntyneiden palveluissa laadun kannalta tärkein asia on hoivan oikea porrastus niin, että arjesta koetaan selviydyttävän turvallisesti. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n puheenjohtaja Raimo Ikonen toivoisi, että ihmiset jo ennakkoon miettisivät hoivapalveluihin liittyviä tarpeitaan ja toiveitaan.

– Olisi hyvä pohtia kotona asumista sekä tarvittaessa siirtymistä kevyempiin tai välimuotoisiin asumispalveluihin ja sitten oikea-aikaisesti tehostettuun palveluasumiseen.

Ikonen painottaa, että kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävänä hyvinvointisuunnitelmissaan ja vuotuisissa kilpailutuksissaan on ennen kaikkea laadun varmistaminen.

– Tarvetta on esimerkiksi juuri vaihtoehtoisiin kevyempiin asumispalveluihin, joita kokeiltiin aiemman hallituksen kärkihankkeissa täyttämään kysynnän tarpeet, Ikonen sanoo.

Hän näkee, että kirjavuuden kriteeristöissä ja rahoituksessa pitäisi vähentyä siirryttäessä kunnista laajemmille hyvinvointialueille.

– Laadukkaan elämän kokemista vaikeuttavat eläkeläisten toimeentulo-ongelmat erityisesti tehostetussa asumispalveluissa, jossa maksujen kirjavuus on liian suurta.

Ikäasumisen järjestäminen hyvinvoinnin kannalta tärkeä investointi

Palvelujen järjestäjän tulee Ikosen mukaan varmistaa ennaltaehkäisevä toiminta ja määräaikaiset tarkistukset sekä kotiin tuotettavat palvelut.

– Yleensäkin ikäasumisen järjestäminen on vielä lapsenkengissä, ja kunnille sekä hyvinvointialueille riittää työtä. Hyvinvoinnin kannalta tämä on tärkeä investointi, joka näkyy palvelujen laatuna sekä palvelu- ja rahoitustarpeen vähenemisenä.

Ikonen pitää tärkeänä, että kotona asumisen sairaanhoito ja tekniset palvelut saadaan kuntoon.

– Nyt 40 prosentilla eläkeläisistä ei ole nettiyhteyttä. Pitäisi saada lisää yksinkertaisia teknisiä ratkaisuja asiakkaan ehdoilla, ei monimutkaisia sovellutuksia.

Ikonen muistuttaa, että perustuslaki takaa kaikille välttämättömän hoivan ja huolenpidon tuloihin katsomatta.

– Siitä eivät huolehdi vakuutusryhmät, yksityinen sektori eivätkä perheet. Se on ehdoton vastuu, josta julkinen sektori ei pääse mihinkään.

Next article