Skip to main content
Etusivu » Kultaiset vuodet » Äänikirjat ovat muutakin kuin pelkkää viihdettä
Inspiraatio

Äänikirjat ovat muutakin kuin pelkkää viihdettä

Psykologi Emmi Pentikäinen toimii väitös- kirjatutkijana Helsingin yliopiston Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksikössä. Kuva: Kirsi Tuura

Aktiivinen elämäntapa, mielekäs toiminta ja positiiviset tunteet edistävät ikääntyneiden hyvinvointia ja kognitiivisia taitoja. Äänikirjat avaavat ikkunat uusiin maailmoihin, stimuloivat mieltä ja tarjoavat esteettömän tavan nauttia kirjallisuudesta. Yhdistämällä kirjojen kuunteluun sosiaalinen vuorovaikutus, kuten lukupiirit tai kirjakeskustelut, voidaan lisätä motivaatiota ja nautintoa kirjallisuuden kokemisesta.

– Äänikirjojen kuuntelun vaikutuksia on tutkittu vasta vähän. Tiedetään kuitenkin, että erilaiset aktiviteetit, kuten lukeminen, voivat ennaltaehkäistä dementian kehittymistä. Esimerkiksi musiikin kuuntelun tiedetään aktivoivan aivoja laajasti. Samalla tavalla voisi ajatella äänikirjojen kuuntelun aktivoivan aivoja, sillä se vaatii intensiivistä keskittymistä, kielellisen informaation prosessointia, työmuistia sekä kuullun yhdistämistä aiemmin elämässä omaksuttuun tietoon. Voisi siis ajatella, että äänikirjojen kuuntelu on tiedonkäsittelyllisesti hyvin vaativa tehtävä, joka harjoittaa sekä ylläpitää näitä tiedonkäsittelyn taitoja ja siten ehkäisee ikääntymisen haitallisia vaikutuksia toimintakykyyn, kertoo psykologi Emmi Pentikäinen, joka on väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksikössä.

Äänikirjat voivat lisätä aktiivisuutta

Toisin kuin perinteisen kirjan lukeminen, joka vaatii paikallaan pysymistä ja visuaalista keskittymistä, äänikirjat tarjoavat mahdollisuuden yhdistää kuuntelun ja fyysisen aktiivisuuden. Monille keskittyminen kuunteluun on itse asiassa helpompaa, kun samanaikaisesti tekee jotain muuta, kuten kävelee, hoitaa puutarhaa tai tekee kotitöitä. Tämä aktiivisuuden lisääntyminen on jo itsessään arvokasta toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta.

Äänikirjat tarjoavat mahdollisuuden yhdistää kuuntelun ja fyysisen aktiivisuuden.


Samalla kun äänikirjat viihdyttävät, ne myös stimuloivat mieltä ja tuottavat mielihyvää, mikä on tärkeää ikääntyneiden henkisen hyvinvoinnin kannalta.

– Äänikirjojen kuuntelu edellyttää usein sovellusten lataamista mobiililaitteille ja tilien luomista sovelluksiin, mikä voi olla haasteellista ikääntyneille. Toisaalta vanhemmat ihmiset ovat nykyään jo hyvin taitavia näissä asioissa, ja nämä teknologiset vaatimukset eivät välttämättä ole esteenä kirjojen kuuntelulle, Pentikäinen muistuttaa.

Oletko jo kokeillut äänikirjoja?

Tutustu klassikoihin tai kiinnostaviin uutuuksiin yhdellä sovelluksella!

Next article