Esimerkiksi vammaisille tai vammautuneille suunnattuja kotiin tuotettavia palveluita tuottavat kuntien ja kaupunkien lisäksi yhä suuremmissa määrin myös yksityiset palveluntuottajat.

Asiakkaan tilanne ja yksilöllinen toimintakyky määrittävät, minkälaista palvelua hän kotonaan tarvitsee. Kotipalvelu Mehiläisen palvelujohtaja Toni Haapamäki kertoo kahdentyyppisistä palveluista, joita yritys tarjoaa kotiin tuotettavina vammaispalveluina:

– Ammatillinen hoitopalvelu on asiakkaan tarvitsemaa hoivaa ja huolenpitoa, jota toteuttaa sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanut ammattilainen. Henkilökohtainen apu on puolestaan päivittäisissä toimissa avustamista, vapaa-ajan avustamista asiakkaan toiveiden mukaisesti.

”Kokonaispalvelun kannalta on tärkeää, että kotona voidaan elää laadukkaasti ja ylläpitää toimintakykyä. Siksi on tärkeää, että asiakas saa vaikuttaa siihen, että hänen kotiinsa tulee sopiva ja osaava henkilö työskentelemään.”

Kotiin tuotettava avustus- tai hoitopalvelu alkaa aina asiakastapaamisella, jossa määritellään yksilökohtainen avun tai hoidon tarve. Tällöin kartoitetaan asiakkaan ja hänen perheensä kokonaistilanne sekä selvitetään avun ja mahdollisten apuvälineiden tarve.

Asiakkaan kodin ollessa työskentelykohteena yksilölliset toiveet ja tarpeet korostuvat entisestään. Laadukkaan palvelun varmistamiseksi palvelussa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakaan omaisten sekä sosiaalityöntekijän kanssa.

Ammatillisen hoitopalvelun sisältöön vaikuttaa myös se, kuinka paljon perhe ja lähimmäiset haluavat olla hoitotyössä mukana. Vastuun hoitotyöstä voi antaa kokonaan palveluntuottajalle tai perhe voi halutessaan olla aktiivisesti yhteistyössä mukana. Palvelukoordinaattori Katri Miettinen tähdentää, että kokonaisvaltaisessa palvelussa on monta eri toimijaa, jotka on kaikki saatava sujuvasti sopimaan toisiinsa.

– Vain silloin palvelutuotanto voi toimia aukottomasti ja asiakkaan parhaaksi, hän toteaa.


Hyvä yhteistyö perustuu taitoon ja luottamukseen

Koti on hoitotyön toimintaympäristönä vaativa. Kokonaispalvelun kannalta on tärkeää, että kotona voidaan elää laadukkaasti ja ylläpitää toimintakykyä. Siksi on tärkeää, että asiakas saa vaikuttaa siihen, että hänen kotiinsa tulee sopiva ja osaava henkilö työskentelemään.

Kuusi vuotta avustajana työskennellyt Jaana Kronqvist on  avustanut eri tavoin vammautuneita henkilöitä.  Avun tarve voi olla asiakkaan tilanteesta riippuen esimerkiksi vain kerran viikossa tai päivittäin tapahtuvaa. Kronqvistin nykyinen asiakas on neliraajahalvautunut, jonka avun tarve on ympärivuorokautista.

– Työpäivät vaihtelevat, mutta heti töihin tullessa tarkistetaan asiakkaan kalenteri päivän menojen varalta. Lisäksi tehdään aamutoimet ja sen jälkeen muuta, mitä avustettava haluaa tehdä. Jotkut asiat pitää tehdä tiettynä aikana, mutta muuten mennään asiakkaan ohjeilla, Kronqvist kuvailee tyypillistä työpäiväänsä.

Hoidon onnistumiseksi on hyvät taustatiedot asiakkaan tarpeista tärkeitä, mutta joskus tilanne saattaa olla eri kuin on odotettu.

– Avustajan hyviä ominaisuuksia ovat rauhallisuus ja joustavuus, jotta myös yllättäviin tilanteisiin osataan tarttua oikein, Kronqvist kertoo.

Avustajan työ on eittämättä raskasta niin henkisesti kuin fyysisesti. Se, että tuntee olevansa asiakkaalle tärkeä ja läheinen, on Kronqvistille kuitenkin palkitsevaa.

–  Asiakkaan tilanteen huomioon ottaen hänen tyytyväisyytensä on antoisaa. Lisäksi on tärkeää tiedostaa, että avustaja on haluttu työssään ja osaa sen hyvin, hän tiivistää.