hs-tauti
HS-tauti
Joka sadas suomalainen sairastaa HS-tautia
Hidradenitis suppurativa, lyhemmin HS-tauti, on krooninen ja etenevä tulehduksellinen ihosairaus.
Harvinaiset sairaudet
Edunvalvontavaltuutuksella varmistat tahtosi
Elämä ei aina suju odotetusti, ja siksi tulevaan kannattaa varautua. Edunvalvontavaltuutuksella varmistat, että kaikki sinulle tärkeä pysyy tahtosi alla silloinkin, kun et itse pysty päätöksiä tekemään.
Harvinaissairauksien hoito
Tietopohjan ja rakenteiden vahvistaminen painottuvat harvinaissairauksien uudessa kansallisessa strategiassa
Harvinaissairaudet muodostavat merkittävän, yli 7000 erilaisen sairauden ryhmän. Sairaudesta riippumatta haasteet diagnostiikan, hoidon sekä arjessa selviytymisen osalta ovat usein samankaltaisia.
Harvinaissairaiden vertaistuki
Harvinaissairaat kertoivat kokemuksistaan – sujuva hoitopolku alkaa kuuntelevasta lääkäristä
Suuri osa harvinaissairaista kokee saaneensa apua sairauteensa tai sen oireisiin, ilmenee Neuroliiton kyselystä. Kuunteleva lääkäri vaikuttaisi olevan onnistuneen hoitopolun ensimmäinen askel.
ANCA-vaskuliitti
ANCA-vaskuliitti pahimmillaan jopa tappava
ANCA-vaskuliitille tyypillistä on pitkäaikaisuus. Vaikka tauti tavallisesti rauhoittuu hoitojen myötä, se saattaa lääkitysten keventämisen tai lopetuksen myötä uudelleen aktivoitua pitkänkin ajan kuluttua. Tästä syystä seuranta ja lääkkeiden pitkäaikaisvaikutusten huomioiminen on Aaltosen mukaan tärkeää.