Skip to main content
Etusivu » Harvinaiset sairaudet » Katse naisiin – hyytymishäiriöistä kärsivien elämänlaatuun kiinnitettävä huomiota
Hyytymishäiriöt

Katse naisiin – hyytymishäiriöistä kärsivien elämänlaatuun kiinnitettävä huomiota

Runsailla kuukautisvuodoilla on suuri vaikutus naisten elämänlaatuun ja toimintakykyyn. Kuva: Getty Images

Riitta Lassila

hyytymissairauksien professori, Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri

Pitkittynyt ja runsas kuukautisvuoto johtaa helposti anemiaan ja on yleisin von Willebrandin tautia sairastavien naisten oire.

Perinnöllisistä veren hyytymishäiriöistä yleisin on von Willebrandin tauti. Suomessa tautia sairastavia on noin 2 500. Tautimuodot vaihtelevat, vaikein muoto Suomessa on vain muutamilla potilailla. Verenvuoto-oireita, kuten nenä- ja ienverenvuotoja, sekä mustelmataipumusta taudissa ilmenee yleensä jo lapsuudessa. Vammat myös aiheuttavat verenvuotojen kautta harmeja.

– Myöhemmässä elämänvaiheessa lisääntyneitä vuotoja todetaan esimerkiksi leikkausten sekä naisilla kuukautisten ja synnytysten yhteydessä, osastonylilääkäri Riitta Lassila sanoo. 

Vuototaipumus voi samalla potilaalla olla myös epäsäännöllistä, jolloin vuotoja esiintyy joskus enemmän, toisina aikoina vähemmän.

Suvussa esiintyvät vuoto-oireet viittaavat von Willebrandin taudin mahdollisuuteen.

– Vaikeissa tautimuodoissa aivoverenvuoto, jolle verenpainetauti altistaa, on pelätty riski. Myös ihon alle voi tulla suuria verenpurkaumia ja niveliin sekä lihaksiin ilmaantua vuotoa spontaanistikin, Lassila sanoo.

Suvussa esiintyvät vuoto-oireet viittaavat von Willebrandin taudin mahdollisuuteen. Tauti diagnosoidaan tarkastelemalla veren hyytymistä mittaavia laboratoriokokeita sekä selvittämällä aiempia verenvuotoja.

Runsaat kuukautiset mahdollinen taudin oire

Vaikka von Willebrandin tauti on yhtä yleinen miehillä kuin naisilla, tauti vaikuttaa säännöllisistä kuukautisvuodoista johtuen yleensä voimakkaammin juuri naisiin. Jo ensimmäiset kuukautiset voivat olla poikkeavan runsaat – jos suvussa on verenvuototaipumusta, tämä on hyvä ennakoida.

– Runsailla kuukautisvuodoilla on suuri vaikutus naisten elämänlaatuun ja toimintakykyyn, ja ne aiheuttavat myös anemiaa, Lassila korostaa. 

Tavallista pitkäkestoisempi ja runsaampi kuukautisvuoto on yleisin veren hyytymishäiriötä sairastavien naisten oire. Myös välivuotoja voi esiintyä.

– Jos naisella on ollut runsasta verenhukkaa ja hänellä itsellään tai suvussa esiintyy muutakin verenvuototaipumusta, kannattaa von Willebrandin taudin mahdollisuus selvittää, Lassila jatkaa. 

Gynekologiset vuotohäiriöt sekä esimerkiksi synnytykseen liittyvät verenvuodot jäävät Lassilan mukaan toisinaan liian vähälle huomiolle.

– Toistuvat vuotohäiriöt ovat hyytymishäiriöistä kärsivillä naisilla yleisiä, joten niiden diagnosointiin, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Next article