MS-tauti
Neurologiset sairaudet
MS-taudin ennuste paranee
Neurologisia oireita aiheuttavan MS-taudin tutkimustyö käy kiivaana. Taudin etenemistä hidastavat hoidot voivat pitää potilaan oireettomana pitkään jo nyt, tulevaisuudessa taudin odotetaan invalidisoivan yhä vähemmän.