Skip to main content
Etusivu » Neurologiset sairaudet » Neuromodulaatiohoito hermoperäisen kivun lievittäjänä
Krooninen kipu

Neuromodulaatiohoito hermoperäisen kivun lievittäjänä

Neuromodulaatiohoito
Neuromodulaatiohoito
Kuva: Getty Images

Kroonistunut kipu vaikuttaa negatiivisesti elämänlaatuun. Neuro­modulaatiohoidolla voidaan lieventää tietyissä tapauksissa kipua, joka johtuu vaurioista kipua välittävässä hermojärjestelmässä ja johon muut menetelmät eivät tehoa.

– Neuromodulaatiolla tarkoitetaan yleisellä tasolla erilaisten keskushermoston oireiden lievitystä joko kohdennetun sähköstimulaation tai lääkehoidon avulla. Kipua hoidetaan neuromodulaatiossa useimmiten selkäydinstimulaatiolla kohdentamalla sähköärsytyshoitoa selkäytimen takaosan päälle viedyn elektrodin kautta. Kipua välittäviä hermoratoja saadaan ikään kuin ”tukittua”, jolloin potilas voi kokea kivun korvautuvan pehmeämmällä tunteella, kuten esimerkiksi sirinällä, sanoo Mikael von und zu Fraunberg, neurokirurgian dosentti, Kuopion yliopistollisen sairaalan kivun neuromodulaatiohoidoista vastaava apulaisylilääkäri.

Kaikille ja kaikenlaiseen kipuun neuromodulaatiohoito ei kuitenkaan sovi, ja potilasvalinta nousee keskeiseen rooliin.

– Käytännössä tätä käytetään neuropaattiseen kipuun eli kipuun, joka johtuu vaurioista kipua välittävän hermojärjestelmän alueilla. Tämä poikkeaa kivusta, jonka aiheuttaa esimerkiksi kudosvaurio tai tulehdus. Neuropaattinen kipu johtuu siitä, että hermojärjestelmä lähettää jatkuvasti kipusignaalia, vaikka siihen ei olisi mitään aihetta, selventää Fraunberg.

– Hoito ei sovellu kaikille. Kriteereinä ovat krooninen vaikea hermokipu, ja että muiden kivunlievityskeinojen, kuten fysioterapian, lääkehoitojen sekä psykoterapian, toimivuutta on kokeiltu. Jos näiden vaiheidenkaan jälkeen kipu ei lievity, ryhdytään harkitsemaan stimulaattorin asennusta.

Eräs iso hoidettavien ryhmä ovat potilaat, jotka kokevat kipua selkäleikkauksen jälkeen eikä kivulle löydy selkeää aiheuttajaa.

– Syy voi olla hermovaurio. Esimerkiksi välilevyn pullistuma voi painaa hermojuurta, joka aiheuttaa kipua. Parhaassa tapauksessa leikkaus poistaa kivun, mutta osalle potilaista jää jatkuva särky, vaikka pullistuma on poistettu, sanoo Fraunberg.

– Hoito ei poista aiheuttajaa, vaan hoidolla lievitetään oireita. Asennuksen jälkeen potilas testaa laitetta noin viikon kotona. Pysyvä implantti asennetaan potilaille, jotka kokevat saavansa riittävän lievityksen kipuun, kertoo Tiina-Mari Ikäheimo, KYS Neurokeskuksen neuromodulaatiohoitaja.

Kuopiossa toimii vuonna 2014 toimintansa aloittanut moniammatillinen kipuryhmä, jossa valikoidaan hoitoon soveltuvat potilaat.

– Kipupotilaat tarvitsevat paljon erityyppistä tukea, ja moni­ammatillinen ryhmä on parantanut oleellisesti potilaiden vointia ja hoidon tuloksia, toteaa Fraunberg.

Parhaimmissa tapauksissa hoidolla saavutetaan kohennusta elämänlaatuun.

– Potilas voi nukkua ilman että kipu herättää, pystytään vähentämään lääkkeitä tai ylipäänsä elämä tuntuu siedettävämmältä. Mutta on erittäin tärkeää ymmärtää, että laite ei ketään paranna vaan lieventää kipua. Ja sekin on hyvin yksilöllistä, painottaa Ikäheimo.

Next article