Skip to main content
Etusivu » Neurologiset sairaudet » Työikäinenkin voi sairastua Alzheimerin tautiin
Alzheimerin tauti

Työikäinenkin voi sairastua Alzheimerin tautiin

Vaikka työikäisten muistisairaudet usein havaitaan suhteellisen varhain, diagnosointi ei kuitenkaan aina ole helppoa. Kuva: Getty Images

Miia Kivipelto

geriatrian professori

Etenevät muistisairaudet liitetään usein iäkkäämpään väestöön, mutta ne ovat yleisiä myös nuoremmassa ikäryhmässä. Siksi aivoterveyteen tulee kiinnittää jatkuvasti enemmän huomiota yhteiskunnallisellakin tasolla.

Muistamiseen ja tiedonkäsittelyyn liittyvät ongelmat, kielelliset vaikeudet ja haasteet uuden oppimisessa – työikäisten Alzheimerin taudissa ensimmäiset oireet ovat samanlaisia kuin vanhuusiänkin tautimuodossa. Vaikka työikäisten muistisairaudet usein havaitaan suhteellisen varhain, diagnosointi ei kuitenkaan aina ole geriatrian professori Miia Kivipellon mukaan helppoa. 

– Alzheimerin taudin oireet voivat olla niin moninaisia, etteivät edes terveydenhuollon ammattilaiset osaa sairautta epäillä. Oireet tulkitaan helposti masennuksesta tai työuupumuksesta johtuviksi – etenkin, kun kyseessä on nuorempi henkilö. 

Diagnoosin viivästyminen voi olla hoidon kannalta haitallista, sillä lääkehoidosta ja kuntoutuksesta on eniten hyötyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloitettuina.

– Positiiviset vaikutukset liittyvät tällöin paitsi oireiden kulkuun myös sairastuneen sekä hänen läheistensä elämänlaatuun. On hyvä muistaa, että työikäisen sairastuminen koskettaa koko perhettä, Kivipelto sanoo.

Aivosairautta on turha hävetä

Yhteiskunnan terveydenhuoltojärjestelmä ei tätä nykyä vielä tunnista tarpeeksi hyvin työikäisten Alzheimerin tautia. Vaikka ikä on tärkeä riskitekijä, tautia esiintyy myös nuoremmissa ikäryhmissä. 

– Alzheimeria sairastavia työikäisiä arvellaan Suomessa olevan noin 7 000, kun muistisairaita on yhteensä noin 190 000. Vielä on vaikeaa arvioida, kuinka moni nuoremmista potilaista jää ilman oikeaa diagnoosia, Kivipelto toteaa.

Osalle sairastuneista muistisairauteen liittyy myös voimakasta häpeää – varsinkin, kun siihen sairastutaan nuoremmalla iällä. Kivipellon mukaan tämä johtuu siitä, että muisti ja kognitiiviset kyvyt mielletään usein keskeisiksi osiksi henkilön persoonaa.

– Muistisairaudesta on usein varsinkin nuorempien kohdalla huomattavasti hankalampaa puhua kuin esimerkiksi siitä, että on selkä kipeä. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että kyse on biologisesta aivosairaudesta, joka on sairaus muiden joukossa.

Next article