Etusivu » Näkö ja kuulo » Kuuloasiat kuntoon kotikäynnillä
Sponsoroitu

Kuulemisen ongelmat yleistyvät, kun ikäihmisten osuus väestöstä lisääntyy. Samaan aikaan kuulontutkimus- ja kuulokojepalvelut monipuolistuvat, ja kuulontutkijan eli audionomin voi tilata myös kotikäynnille.

Kuulo voi heikentyä monista syistä: kovan melualtistuksen tai sairauden takia tai ikääntymisen myötä. Kun kuulon heikkenemisen merkkejä ilmaantuu, on hyvä hakeutua kuulontutkimukseen, jotta jäljellä olevan kuulon hyväksi voidaan tehdä kaikki tarvittava.

Kuuloseulan tekee yleensä terveydenhoitaja. Sen perusteella lääkäri tekee lähetteen tarkempiin kuulontutkimuksiin.

– Sekä julkisessa terveydenhoidossa sairaalassa että yksityisellä puolella tarkan kuulontutkimuksen tekee koulutettu audionomi tarkoituksenmukaisilla laitteilla, kertoo audionomi, yrittäjä Heljä Haarala.

Haarala muistuttaa, että jokaisen kannattaa huolehtia kuulostaan jo ennen sen heikentymistä. Tärkeää on esimerkiksi käyttää kuulosuojaimia, jos oleskelee meluisassa ympäristössä töissä tai vapaa-ajalla.

– Myös elämäntavoilla on merkitystä. Kaikki, mikä on hyväksi sydämelle, on hyväksi myös sisäkorvan verenkierrolle ja siten kuulolle. Tärkeitä tekijöitä ovat esimerkiksi monipuolinen ravinto, liikunta ja tupakoimattomuus, Haarala toteaa.

Huono kuulo altistaa dementialle

Kuulokojeen hankkimista ei kannata Haaralan mukaan arastella. Se paitsi auttaa kuulemaan paremmin myös ehkäisee monia huonokuuloisuuteen liittyviä ongelmia.

– Nykyaikaisen kojeen käyttö on suorastaan miellyttävää. Heikosti kuuleva voi aktivoida ja kuntouttaa kuuloaan kojeen avulla, sillä aivojen kuuloalueet tarvitsevat ääntä pysyäkseen kunnossa. Jos olet hiljaisuudessa pitkään, kuulo näivettyy.

Hoitamaton huono kuulo myös lisää riskiä sairastua dementiaan ja samalla kielenkäyttö, havaitseminen ja oppiminen heikentyvät. Aivojen kuulo- ja muistialueet toimivat hyvin vain, jos ne saavat kuulemisen tuottamia virikkeitä. Huonokuuloisuus heikentää ihmisen toimintakykyä ja kapeuttaa sosiaalista elämää, mikä taas altistaa masennukselle ja muistiongelmille.

Kuulokoje tarpeen mukaan

Haarala kiittelee suomalaista julkisen terveydenhuollon kuulonkuntoutusta, josta kuulokojeet saa ilmaiseksi käyttöönsä tiettyjen kriteerien täyttyessä.

– On kuitenkin ymmärrettävää, että julkiset hankinnat tehdään keskitetysti eikä asiakas pääse valitsemaan monista vaihtoehdoista kaikkein uusinta teknologiaa. Tätä palvelua täydentää yksityisen puolen tarjonta, ja siellä asiakas maksaa kojeensa itse.

On palkitsevaa auttaa ihmistä kuulemaan paremmin ja nähdä sen vaikutus hänen elämänlaatuunsa.

Kojeiden hinnat alkavat 900 eurosta ja merkeissä, väreissä ja muodoissa on valinnanvaraa. Kojemalli valitaan kuulontutkimuksen jälkeen asiakkaan toiveiden, kuulemisen tarpeiden ja budjetin mukaan.

– Esimerkiksi kuorossa laulava ja paljon harrastava ikäihminen tarvitsee teknologiatasoltaan paremman kuulokojeen kuin ikätoverinsa, joka viihtyy kotona ja tarvitsee kojetta kuullakseen paremmin läheistensä äänen. Minun tehtäväni on löytää aina paras yksilöllinen kuulokojeratkaisu. On palkitsevaa auttaa ihmistä kuulemaan paremmin ja nähdä sen vaikutus hänen elämänlaatuunsa.

Kotikäynti helpottaa ikäihmistä

Heljä Haaralan Acustico-yritys on viiden eri kuulokojemerkin jälleenmyyjä. Se tarjoaa myös kuulontutkimuksia, ja normaalien vastaanottokäyntien lisäksi yksi uusimmista palveluista ovat kotikäynnit. Etenkin ikäihmiset hyötyvät palvelusta, jossa niin kuulontutkimus, kuulokojeen sovitus kuin säätö voidaan tehdä kotona. Käynnillä myös arvioidaan muiden kuulon apuvälineiden tarve.

– Tutussa ja turvallisessa kotiympäristössä ikäihmisen on helppo keskittyä tutkimuksiin ja sovituksiin. Ja jos kuulokoje kaipaa pikaista säätämistä, myös sen etäsäätö on mahdollinen, Haarala toteaa.

Korona-aikana hän käyttää kotikäynneillä suojavarusteita. Kuulontutkimuksen ja kuulokojesovituksen hinta kotikäyntinä maksaa yhteensä 290 euroa.

Lue lisää ja ota yhteyttä: acustico.fi

Next article