Skip to main content
Etusivu » Näkö ja kuulo » Likinäköisyys lisääntyy – näöntarkastuksen voi tehdä etänä
Sponsoroitu

Likinäköisyys lisääntyy voimakkaasti. Tämän hetken arvion mukaan jopa puolet maailman väestöstä ovat likinäköisiä vuoteen 2050 mennessä. Likinäköinen ihminen näkee hyvin lähelle, mutta heikommin kauas. Mitä aikaisemmin likinäköisyys eli myopia todetaan, sitä paremmin sen etenemistä pystytään hidastamaan.

Topcon Healthcarella työskentelevän optikko Katja Lehtisen mukaan likinäköisyys kehittyy yleisimmin lapsuudessa tai nuoruudessa. Myopia johtuu tavallisimmin siitä, että silmän pituus on liian pitkä sen valontaittokykyyn suhteutettuna. Myopiakontrollilla pyritään hidastamaan silmän aksiaalisen pituuden kasvua.

– Optisella alalla myopiakontrolli on iso asia, johon on jo pitkään pyritty kehittämään uusia ratkaisuja. Säännölliset näöntarkastukset ovat etenkin kasvuiässä oleville lapsille äärimmäisen tärkeitä. Myopiakontrolli ei paranna likinäköisyyttä, mutta uusilla, likinäköisyyden etenemistä hidastavilla silmälaseilla ja piilolinsseillä voidaan hidastaa myopian kehittymistä ja vähentää lopullisen miinuksen määrää. Jos lapsi tarvitsee silmälasit, niin optikon kanssa on hyvä keskustella myopialinsseistä yhtenä näönkorjauksen vaihtoehtona. Uudenlaisilla laitteilla voidaan tehdä laajempia mittauksia näön kehittymisestä, joilloin voidaan esimerkiksi seurata myopiakontrollin tehokkuutta. Topconin MYAH-laite on kehitetty erityisesti myopian seurantaan, mutta myös kuivasilmäisyyden mittauksiin.

Näöntarkastus etänä

Tarve silmätutkimuksille kasvaa globaalisti, jolloin silmäalan ammattilaisten nykyinen määrä ei pysty vastaamaan kasvavaan kysyntään. Ratkaisuksi on kehitetty esimerkiksi etänä suoritettavia näöntarkastuksia.

– Topcon Healthcaren uusi RDx-ohjelmisto mahdollistaa sen, että optikko voi periaatteessa olla missä tahansa. Asiakas menee optikkoliikkeeseen kuten ennenkin, istuu tutkimustuoliin ja asettaa kasvonsa näöntutkimuslaitteeseen. Topconin ohjelmistointegraation ansiosta näöntutkimuslaitetta voi käyttää myös etäohjatusti, jolloin asiakas ja tutkija kommunikoivat videoyhteyden välityksellä.

Silmien kokonaisvaltaisesta terveydestä on tärkeä pitää huolta.

Lasten säännöllinen näöntarkastus on tärkeää jo koulumenestyksenkin kannalta. Jos taululle ei näe kunnolla tai jos kirjaimet hyppivät läksyjä lukiessa, voi uuden oppiminen olla hankalaa.

Lehtinen painottaa, että säännölliset näöntarkastukset ovat tärkeitä myös aikuisille.

– Vuodenaikojen vaihtelut ja ikä lisäävät silmien kuivumista, eikä jatkuva näyttöpäätetyöskentely ja muiden digitaalisten laitteiden katselu helpota asiaa. Erilliset näyttöpäätelasit lisäävät työskentelyn mukavuutta. Niiden lisäksi olisi hyvä olla kunnolliset yleislasit sekä ajantasaiset piilolinssit, jos niitä käyttää, sekä oikeanlaiset, riittävän kostuttavat hoitonesteet sekä kostuttavat silmätipat. Silmien kokonaisvaltaisesta terveydestä on tärkeä pitää huolta.

Topcon Healthcare

Topcon Healthcare tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille kehittynyttä kuvantamisteknologiaa, diagnostisia ratkaisuja ja älykästä datateknologiaa, mikä mahdollistaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan silmäterveyden diagnosointiin ja hoitoon.

Lue lisää Topcon Healthcaren ratkaisuista!

Next article