Skip to main content
Etusivu » Näkö ja kuulo » Älykkäät sovellukset helpottavat kuulolaitteiden käyttäjien arkea
Kuulon heikkeneminen

Älykkäät sovellukset helpottavat kuulolaitteiden käyttäjien arkea

Kuva: Getty Images

Sovellusten avulla kuulolaitteiden käyttäjä voi tehdä helposti itse tilannekohtaiset säädöt kuulolaitteeseensa.

– Kuulolaitteen alkuperäisen sovittamisen tekee aina koulutettu terveydenhuoltoalan ammattilainen. Myös laitteen valinta on ammattilaisten työtä, joka vaatii ymmärrystä asiakkaan kuulo-ongelmasta ja siitä, millaisilla säädöillä laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla kunkin asiakkaan kohdalla, kertoo asiantuntija Laurel Christensen.

Käyttöopastus on tärkeä osa ammattilaisen palvelua, sillä vaikka kuulolaite ei paranna kuulo-ongelmaa, oikealla opastuksella asiakas saa arjessaan parhaan hyödyn irti apuvälineestä.

Perussäätöjen jälkeen asiakas voi itse tehdä kuulolaitteelleen tilannekohtaisia säätöjä.

– Älypuhelinsovellusten käyttötoimintojen säätämisessä on uusi piirre kuulolaitteissa. Niiden avulla voidaan vaikkapa säätää äänen volyymiä, basso- tai diskanttiääniä tai vähentää taustakohinaa, toteaa Christensen.

Sovelluksilla yhä henkilökohtaisempiin apuvälineisiin

– Älypuhelimesta tuleva ääni voidaan myös liittää kuulolaitteeseen joko suoraan (Applen puhelimet) tai välillisesti erillisen laitteen avulla (muut merkit). Tämän palvelun avulla asiakas saa niin puhelut kun muutkin kännykän kautta saapuvan materiaalin, esimerkiksi musiikin, suoraan kuulolaitteeseensa, toteaa Christensen.

Kun puhelinta käytetään myös kuulolaitteiden kaukosäätimenä laitteen asetuksia tehtäessä, säädöt voidaan tehdä koskematta itse kuulolaitteeseen ollenkaan.

– Koska suuri osa arjen palveluista voidaan suorittaa älypuhelimien avulla, miksi ei samaa menettelyä ulotettaisi myös kuulemisen apuvälineisiin? Asiakkaan ei kuulolaitetta säätääkseen enää tarvitse edes ottaa laitetta korvasta, vaan kaikki sujuu näppärästi puhelimen avulla. Lisäksi kuulolaitteiden design on tullut nykyaikaan, joten niihin liittyneet häpeän tunteet voidaan vihdoin unohtaa.

– Tulevaisuudessa käyttäjäkokemuksen kehittämiseen ja laitteiden äänenlaatuun kiinnitetään entistä suurempaa huomiota, toteaa Christensen.

– Asiakaskunta on entistä halukkaampi ottamaan vastuuta ja tekemään päivittäisiä valintoja myös terveyteen liittyvissä asioissa. Tämä tulee johtamaan siihen, että kuulemisen apuvälineissä päästään nykyistäkin henkilökohtaisemmalle tasolle.

Next article