Etusivu » Syöpä » ALLTogether – tavoitteena uudet innovatiiviset hoidot
Sponsoroitu

Mervi Taskinen

osastonylilääkäri, lasten syöpä- ja veritauti- ja kantasoluyksikkö, Helsingin yliopistollinen sairaala

ALL:aan sairastuneiden paranemisennuste pyritään hoito-ohjelmalla saamaan kaikkien potilaiden osalta lähelle 90 prosenttia.

Akuutti lymfaattinen leukemia eli ALL on lapsuusiän yleisin syöpä, johon sairastuu vuosittain noin 40–50 suomalaista lasta. Aikuisten keskuudessa ALL on harvinaisempi kuin lapsilla, mutta sen hoito vaatii huomattavan määrän resursseja. Helsingin yliopistollisen keskussairaalan lasten syöpä- ja veritauti- ja kantasoluyksikön osastonylilääkärin Mervi Taskisen mukaan tulokset ALL-potilaiden hoidossa ovat Suomessa erinomaiset, mutta tavoitteena on silti jatkuvasti kehittää potilaiden hoitoa.

– Aiemmin ALL:ää on hoidettu yhtenevillä hoitokeinoilla Pohjoismaissa ja Baltian maissa noin 20 miljoonaa ihmistä kattavalla alueella. Hoitomuotojen tarkempaan vertailuun tarvitaan kuitenkin suurempi populaatioalue.

Taskinen kertoo tänä vuonna maassamme aloitettavasta uudesta ALLTogether-hoito-ohjelmasta eli protokollasta, johon kuuluu Suomen lisäksi 13 muuta Euroopan maata.

– Protokollassa Länsi-Euroopan lasten leukemioita hoitavat yhteenliittymät ovat yhdistäneet voimansa. Pohjoismaisten lasten syöpälääkärien yhteenliittymän eli NOPHOn yhteistyöllä on ollut suuri vaikutus ALLTogether-hoito-ohjelman syntymisessä.

Suomessa hoito-ohjelman päätutkijat ovat Taskinen (lapset) ja Ulla Wartiovaara-Kautto (aikuiset). Taskinen on ollut mukana valmistelemassa protokollaa alusta alkaen.

Lapset ja aikuiset hoidon suhteen samalla viivalla

Jokainen ALLTogether-protokollaan osallistuva maa on omalta osaltaan vaikuttanut sen hoitorungon rakentumiseen. Potilaat ohjataan hoitoon leukemiasolujen geneettisten muutosten mukaan, ja ohjautuvuuteen vaikuttavaa myös se, miten potilaat reagoivat alkuvaiheen hoitoon. Taskinen kuvailee ALLTogetherin olevan suurin lapset ja aikuiset yhteen keräävä protokolla, jossa jokaisen ikäryhmän sairautta hoidetaan samalla tavalla.

– ALL:n lapsipotilaista ainoastaan alle 1-vuotiaat Philadelphia-kromosomi positiivista akuuttia lymfaattista leukemiaa sairastavat ja he, joilla ALL on uusinut, eivät kuulu protokollan piiriin.

Paranemisennustetta pyritään nostamaan entisestään

Kaikille ALL:ää sairastaville perinteinen solunsalpaajahoito ei riitä. Näille alihoidetuille ALLTogether pyrkii löytämään uusia hoitoja vasta-aine- ja soluhoidoista.

– Toisaalta osa potilaista on arviomme mukaan tällä hetkellä ylihoidettuja, ja nämä potilaat saattaisivat parantua hieman pienemmälläkin hoidon määrällä. Haluamme siis myös vähentää hoidon toksisuuden aiheuttamia haittavaikutuksia, Taskinen selvittää.

Arviolta 5–7 vuoden käytön jälkeen ALLTogether-protokollan tulokset julkaistaan jokaisen saataville. Koska ALLTogether-protokollaan saadaan kerättyä yhteensä noin 6500 potilasta, saadaan siitä merkittävää tietoa ALL-potilaiden hoitamisesta.

– ALLTogether-hoito-ohjelman tavoitteena on nostaa kaikkien sairastuneiden paranemisennustetta lähelle 90 prosenttia. Hoidon haittavaikutuksia vähentämällä samalla nostetaan potilaiden elämänlaatua jo hoidon aikana sekä taataan terve elämä hoitojen jälkeen.

Servier on perustettu vuonna 1954. Toimimme 149 maassa työllistäen yli 21 000 työntekijää, joista 3 000 henkilöä työskentelee tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä.

Me, Servierin Onkologialla, haluamme työmme tuovan toivoa potilaille ympäri maailmaa. Olemme täällä huolehtiaksemme syövän kanssa elävistä ja olemme sitoutuneet kehittämään innovatiivisia terapeuttisia ratkaisuja, jotka parantavat potilaiden elämää. Hematologian ja ALL:n osalta työskentelemme taataksemme lääkkeittemme saatavuuden niitä tarvitseville, ja uskomme että potilaat ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat avain taistelussa syöpää vastaan.

FIMEA, lääkkeiden haittavaikutukset
Servier Finland, haittavaikutukset

Next article