Skip to main content
Etusivu » Syöpä » Hyvää elämää syövästä huolimatta
Vertaistuki

Hyvää elämää syövästä huolimatta

Kuva: Getty Images

Syöpäjärjestöillä on tavoitteena mahdollistaa syöpään sairastuneelle ja hänen läheisilleen hyvä elämä syövästä huolimatta.

Vertaistukitoiminta on yksi tärkeä osa tätä työtä syöpäyhdistyksissä. Vertaistukitoiminta on yhdistysten neuvontahoitajien ohjaamaa ja organisoimaa vapaaehtoistoimintaa.

Sairastuminen syöpään on koko elämään vaikuttava asia. Se herättää monenlaisia tunteita ja aluksi saattaa olla vaikea löytää toivoa tuovia näkökulmia. Niin sairastuneen kuin hänen läheistensä sopeutuminen sairauteen ja sen kanssa elämiseen vaatii usein aikaa sekä voimavaroja.

Vertaistukihenkilö voi olla kuuntelijana ja keskustelijana muuttuneessa elämäntilanteessa sairauden epäilystä lähtien.

Vertaistukihenkilöt ovat joko itse sairastaneet syövän tai he ovat sairastuneen läheisiä. Vertaistukitoiminnan perustana on oman sairaus- ja läheiskokemuksen kautta karttunut kokemusasiantuntijuus.

Vain saman kokenut voi ymmärtää toista samassa tilanteessa olevaa. Me muut voimme vain aavistella sairastuneen ja hänen läheisensä tunteita.

Vertaistukihenkilöt eivät ota kantaa potilaan hoitoihin tai muihin lääketieteellisiin kysymyksiin, vaan ovat tukena kuuntelemalla ja keskustelemalla.

Yhdistyksen neuvontahoitaja haastattelee vertaistukitoimintaan haluavat henkilöt. Tällä tavoin varmistetaan heidän sopivuutensa toimintaan. Koulutus pitää sisällään peruskoulutuksen ja tämän jälkeen vuosittaisen täydennyskoulutuksen. Vertaistukihenkilöt ovat vapaaehtoisia.

Heille ei makseta palkkaa ja he ovat vaitiololupauksen antaneita, joten keskustelut ovat luottamuksellisia. Vertaistukihenkilöt eivät ota kantaa potilaan hoitoihin tai muihin lääketieteellisiin kysymyksiin, vaan ovat tukena kuuntelemalla ja keskustelemalla. Vertaistukihenkilö tukee läsnäolollaan.

Olennaista on, että vertaistukihenkilö kohtaa tuettavansa ensisijaisesti kokonaisvaltaisena ihmisenä, ei pelkästään syöpään sairastuneena tai syöpään sairastuneen läheisenä. Hän auttaa sairastuneita ja tämän läheisiä löytämään voimia sekä keinoja elää sairauden kanssa.

Vertaistukitoiminta voi olla yksilötapaamisia, pari/perhe tapaamisia tai keskusteluryhmätoimintaa. Tapaamisia voi olla noin 1–5 kertaa 1–2 tuntia kerrallaan. Tapaamisia voi olla yhdistyksen tiloissa, sairaalassa, yleisellä paikalla, puhelimitse tai sähköpostitse.

Vertaistukihenkilö ohjaa tuettavaa yhdistyksen järjestämiin palveluihin, erilaisiin kuntouttaviin ryhmiin ja tapahtumiin sekä neuvontahoitajan palveluihin.

Vertaistukihenkilöiden verkosto on myös maanlaajuinen. Alueelliset syöpäyhdistykset ympäri maata vastaavat paikallisesti toiminnasta.

Neuvontahoitajat voivat myös etsiä sopivaa vertaistukihenkilöä muualta Suomesta, kun on kyseessä esimerkiksi jokin harvinaisempi syöpä.

Ole rohkeasti yhteydessä neuvontahoitajiin, kun koet tarvitsevasi tukea sairautesi polulla. Vertaistukea järjestetään tukea etsivän tarpeiden mukaan.

Kirjoittaja Inge-Brit Barkholt on toiminnanjohtaja Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksessä.

Next article