Skip to main content
Etusivu » Syöpä » Yhä useampi syöpään sairastunut haluaa palata työelämään
Syöpä ja työelämä

Yhä useampi syöpään sairastunut haluaa palata työelämään

Ajatukset työstä ja työhön paluusta ovat hyvin ikä- ja yksilösidonnaisia. Kuva: Getty Images

Sanna Iivanainen

syöpätautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori; Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto

Riski sairastua syöpään kasvaa ihmisen ikääntyessä, ja merkittävä osa syövistä todetaan yli 50-vuotiailla. Hoitojen kehityksen myötä entistä useampi kuitenkin paranee ja voi palata työelämään.

Yleisimpiä syöpiä Suomessa vuoden 2020 Syöpärekisterin mukaan ovat naisilla rinta- ja suolistosyöpä sekä miehillä eturauhas- ja suolistosyöpä. Myös melanooman sekä myeloproliferatiivisten sairauksien (MPN) esiintyvyys on lisääntynyt. Sairastuvista moni on diagnoosin saadessaan vielä työelämässä.

– Syöpään sairastuu yhä useampi, mutta syöpäkuolleisuus on laskenut. Entistä useampi siis paranee, ja levinneestäkin syövästä huolimatta työ- ja toimintakyky voi säilyä, jolloin työhön paluukin saattaa mahdollistua, syöpätautien erikoislääkäri Sanna Iivanainen sanoo.

Yllättävänkin moni potilas toivoo paluuta työelämään.

Syöpäkuolleisuuden vähentyminen on Iivanaisen mukaan monen asian summa.

– Seulonnat löytävät enemmän varhaisen vaiheen syöpiä, jotka ovat usein parannettavissa. Myös lääketieteen ja molekyylibiologian kehitys on tuonut mukanaan uusia, entistä tarkempia kuvantamismenetelmiä syöpien tunnistamiseen.

Tämä on samalla edesauttanut tehokkaampien ja paremmin siedettyjen lääkkeiden kehityksessä.

Räätälöityjä työnkuvia ja kuntoutusta

Syöpään, kuten mihin tahansa vakavaan sairauteen, sairastuneet tarvitsevat tukea. Iivanainen sanoo ajatusten työstä ja työhön paluusta olevan kuitenkin hyvin ikä- ja yksilösidonnaisia.

– Ehkä yllättävänkin moni potilas kuitenkin toivoo paluuta työelämään. Ei välttämättä entisiin työtehtäviin tai kokoaikaisesti, mutta työ itsessään koetaan merkitykselliseksi. Sen tuomaa taloudellista turvaa ei myöskään voida väheksyä.

Konkreettinen työhön paluun tuki pitää sisällään riittävän yhteydenpidon syöpää hoitavan yksikön ja työterveyshuollon välillä. Iivanaisen mukaan näin osataan käynnistää oikea-aikaisesti kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä ja myös suunnitella räätälöityjä työnkuvia.

– Tässä keskiössä on tiimityöskentely. Kuntoutussuunnitelman laatiminen yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon välillä parantaa työhön paluun edellytyksiä.

FI2212283975  

Next article