Skip to main content
Etusivu » Päihde- ja mielenterveys » Mielenterveysongelmista voidaan puhua uusina kansantauteina
Mielenterveys

Mielenterveysongelmista voidaan puhua uusina kansantauteina

Tutkimusten mukaan kuntoutuspsykoterapia on tehokas hoitomuoto mielenterveysongelmiin. Kuva: Pexels

Päivi Rissanen

erityisasiantuntija, Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveysongelmat ovat näkyneet jo pitkään sairauslomissa ja työkyvyttömyyseläkkeissä. Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat lisänneet masennus- ja ahdistusoireilua. Hoitoon pääsyä on nyt parannettava.

Masennuksesta ja ahdistuksesta voidaan puhua kansantauteina, sillä mielenterveysongelmista johtuvien sairauslomien määrä on kasvanut. Lisäksi etenkin nuorten aikuisten keskuudessa mielenterveyssyistä myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet ovat lisääntyneet viime vuosina.

Tutkimusten mukaan mielenterveysongelmat eivät välttämättä ole lisääntyneet väestössä sinänsä, vaan yhteiskuntamme on muuttunut. Aiemmin tehtiin enemmän fyysistä työtä, jolloin tuki- ja liikuntaelinsairaudet vaikuttivat työkykyyn. Nyt tietotyön osuus on kasvanut, ja sen tekemiseen mielenterveysongelmat vaikuttavat välittömämmin. Tietotyössä rasitus kohdistuu mieleen, keskittymiskykyyn, tarkkaavaisuuteen ja muistiin.

Käytämme vähemmän rahaa mielenterveysongelmien hoitoon verrattuna maihin, joissa on sama bruttokansantuote kuin Suomessa. Hätkähdyttävää on myös se, että mielenterveyspalveluiden osuus terveydenhuollon kokonaismenoista on laskenut viime vuosina.

Hoitoon pääsy on ongelma

Mielenterveysongelmien hoitamisen merkittäviä kipukohtia ovat tällä hetkellä palvelujen pirstaleisuus, hoitoon pääsyn vaikeus ja siitä aiheutuvat pitkät viiveet. Ne saattavat pahentaa apua hakevan tilannetta.

Tutkimusten mukaan kuntoutuspsykoterapia on tehokas hoitomuoto mielenterveysongelmiin, mutta Kela myöntää siihen tukea vain alle 65-vuotiaille, tietyt ehdot täyttäville hakijoille. Tuen jälkeen maksettavaksi jäävä omavastuun osuus saattaa myös olla liian korkea psykoterapian aloittamiseksi. Lisäksi, apua hakevan on löydettävä psykoterapeutti itsenäisesti. Psykoterapeutteja on kysyntään nähden liian vähän. Pienemmillä paikkakunnilla hoitoa ei ole välttämättä saatavilla.

Mielenterveysongelmien hoitamisen parantamiseksi on meneillään useita hankkeita. Esimerkiksi Terapiat etulinjaan -hanke kouluttaa perusterveydenhuollossa työskenteleviä ammattilaisia matalan kynnyksen mielenterveysinterventioihin sekä auttaa potilaita löytämään viiveettä heille sopivia psykososiaalisia hoitomuotoja.

Vaikka tämän hetken tilanne on vaikea, pidän hyvänä, että ihmiset hakevat apua aiempaa enemmän. Mielenterveysbarometrin mukaan mielenterveysongelmiin liittyvä stigma on myös vähentynyt.

Next article