Skip to main content
Etusivu » Päihde- ja mielenterveys » Mies, hae apua väkivaltakokemuksen läpikäymiseen
Henkinen hyvinvointi

Mies, hae apua väkivaltakokemuksen läpikäymiseen

väkivaltakokemuksen
väkivaltakokemuksen
Väkivallan kokeminen on usein traumaattinen kokemus, josta selviytymisessä keskusteluapu voisi helpottaa oloa. Kuva: Unsplash

Miehet ovat naisia useammin vakavan väkivallan kuten törkeän pahoinpitelyn, henkirikoksen yrityksen tai henkirikoksen uhreja. Miehet myös käyttävät väkivaltaa naisia useammin.

Onneksi henkirikollisuuden määrä on ollut Suomessa toisen maailmansodan jälkeen laskussa, mikä selittyy ennen muuta miesten tekemän vakavan väkivallan vähenemisellä.

Suomalaismiehistä yli puolet on kokenut väkivaltaa tai uhkailua 15 vuotta täytettyään. He ovat joutuneet tavallisesti julkisella paikalla ja ennestään tuntemattoman tekijän fyysisesti kaltoinkohtelemaksi. Erityisesti nuoret miehet ovat tekemisissä väkivallan kanssa niin kokijoina kuin tekijöinäkin. Tilannetta helpottaa se, että riski katuväkivallan uhriksi joutumisesta on pienentynyt viime vuosina. Kuitenkin pelko kaltoinkohdelluksi joutumisesta on samanaikaisesti kasvanut.

Tärkeää olisi saada väkivallan nahoissaan tuntevat miehet puhumaan omista kokemuksistaan. Olen työssäni kohdannut kymmeniä väkivallan kohteeksi joutuneita miehiä. Asiakkaiksi ovat tulleet pääasiassa parisuhteessa fyysisen ja henkisen väkivallan uhriksi joutuneet miehet, jolloin väkivaltaa on käyttänyt joko nykyinen tai entinen elämänkumppani. Miehen kokemusta on käsitelty yksilökäynneillä ja kymmenen kerran ohjatuissa vertaisryhmissä.

Kuitenkaan suurimman väkivaltaryhmän kokijat eli katuväkivallan uhrit eivät ole vielä juurikaan hyödyntäneet Miessakkien palveluja. He jättävät usein myös raportoimatta kokemastaan väkivallasta poliisille, koska esimerkiksi vähättelevät tapahtunutta.

Miksi mies ei hae apua katuväkivallan kokemuksen käsittelyyn? Onko pahoinpitelyn kohteeksi joutuminen niin häpeällinen kokemus, ettei siitä halua puhua? Vai onko niin, että ehkä satunnainen katuväkivallan kohteeksi joutuminen on helpompi sietää kuin elämänkumppanin taholta tuleva fyysinen, henkinen tai seksuaalinen väkivalta? Johtuneeko yksin pärjäämistä korostavasta ihanteesta, mutta miehet hakevat itselleen varsin nihkeästi keskusteluapua?

Väkivaltakokemuksesta kannattaa puhua

Miessakkien aikaisemmin tekemän Vaiettu väkivalta – Miesten kokema väkivalta sekä mahdollisuus avun hakemiseen ja saamiseen -raportin (2017) mukaan väkivallan kohteeksi joutuminen aiheuttaa monenlaisia haitallisia oireita. Kyselyyn vastasi valtaosin parisuhteessa väkivaltaa kokeneet miehet. Valtaosa heistä kertoi tunteneensa ahdistusta, järkytystä ja itsevarmuuden heikkenemistä väkivaltakokemuksen seurauksena. Liki puolet kertoi tuntevansa masennusta, joka johtui koetusta väkivallasta.

Väkivallan kokeminen on usein traumaattinen kokemus, josta selviytymisessä keskusteluapu voisi helpottaa oloa. Työssäni olen havainnut, että jo muutama keskustelu voi auttaa miestä jäsentämään tilannettaan aikaisempaa selkeämmin niin, että hän pystyy tekemään omaa hyvinvointiaan tukevia ratkaisuja väkivallasta huolimatta. Apua kannattaa hakea mieluummin liian aikaisin kuin myöhään, sillä oireiden pitkittyessä ne voivat myös vaikeutua.

Lue myös: Väkivaltaisen käytöksen merkkejä voi myös tunnistaa

Kirjoittaja Tommi Sarlin toimii Miessakit ry:n Väkivaltaa Kokeneet Miehet -toiminnan vastaavana väkivaltatyöntekijänä.

Next article