Etusivu » Päihde- ja mielenterveys » Väkivaltaisen käytöksen merkkejä voi tunnistaa etukäteen
Väkivalta

Väkivaltaisen käytöksen merkkejä voi tunnistaa etukäteen

Väkivaltaisen käytöksen
Väkivaltaisen käytöksen
Arkinen vuorovaikutustilanne voi kytkeytyä mielessä aikaisempiin esimerkiksi lapsuudessa tapahtuneisiin ahdistaviin tai traumaattisiin kokemuksiin. Kuva: Adobe Stock

Henkinen ja fyysinen väkivalta ovat verrattain yleisiä, tutkimusten mukaan noin 17 prosenttia sekä miehistä että naisista on joskus joutunut väkivallan kohteeksi.

Väkivaltaisesta käytöksestä voi päästä eroon ja tehdä siitä hallittavan, jolloin väkivaltaisuuden laukaisevat tilanteet opitaan tunnistamaan ennakkoon.

Miessakit ry:n ylläpitämä Lyömätön linja – toiminta järjestää yksilö-, ryhmä- ja paritapaamisia ja osallistuu lisäksi muun muassa Helsingin kaupungin väkivaltatyöryhmään. Vuonna 2015 Lyömättömän linjan tapaamisissa kävi 145 asiakasta ja tänä vuonna osallistujien määrä hiukan nousee.

– Suurimmalla osalla asiakkaistamme väkivalta kohdistuu kumppaniin. Useimmiten meihin otetaan yhteyttä silloin, kun asiakas pelkää suuttuvansa niin pahasti että käytös voi kärjistyä fyysiseksi väkivallaksi tai väkivaltaa on jo käytetty, kertoo Miessakit ry:n psykoterapeutti Pekka Jolkkonen.

Väkivalta on omien tunnekokemuksien käsittelyä

Tilanteissa aktivoituvat hankalasti käsiteltävät tunnetilat, joilla on usein yhteys lapsuuden perheessä koettuihin vuorovaikutustilanteisiin, jotka voivat olla traumaattisiakin.

Arkinen vuorovaikutustilanne voi kytkeytyä mielessä aikaisempiin esimerkiksi lapsuudessa tapahtuneisiin ahdistaviin tai traumaattisiin kokemuksiin. Nämä vaikeasti ymmärrettävät ja käsiteltävät tunteet eivät välttämättä aktivoidu kuin vain läheisimmissä suhteissa, joskin kova psyykkinen kuormitus tai päihteet voivat myös heikentää itsesäätelyä.

– Väkivalta on usein ikään kuin reaktio näille kokemuksille. Sisäiset mielikuvat voivat ohjata vahvasti myös tilanteen havainnointia, sitä miten toiset ihmiset ja oma itse koetaan. Kun vaikeiden mielensisältöjen kohtaaminen ei onnistu ja tilanteen ratkaisemiseksi ei löydy olemassa olevia rakentavia ratkaisumalleja, voidaan toiseen henkilöön kohdistuva hyökkäys ymmärtää keinona saada sisäisen kokemuksen värittämä uhkaava tilanne hetkellisesti hallintaan, kertoo Jolkkonen.

Lue myös: Mies, hae apua väkivaltakokemuksen läpikäymiseen

Merkkejä väkivaltaisen käytöksen alkamisesta voi oppia tunnistamaan itse. Asiakas voi tunnistaa myös verbaalista väkivaltaa, mitä ei välttämättä aina pidetä väkivaltana.

– Tapaamisissa käymme tilanteita konkreettisesti läpi ja mietimme, millaisia mielikuvia niihin liittyy ja mitä on tapahtunut. Ohjaamme asiakasta huomaamaan, mikä siinä tilanteessa oli väkivaltaa, sanoo Jolkkonen.

– Asiakkaamme sanovat usein, että on ollut iso apu oppia ymmärtämään mistä oma väkivaltainen käytös motivoituu ja että siihen voi itse vaikuttaa.

Lyömätön linja -toimintaan pääsee mukaan soittamalla ajanvarauspuhelimeen tai täyttämällä verkossa yhteydenottokaavakkeen.

Next article