Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Vaikuttava hoito on oikein kohdennettua
Sponsoroitu

Jokainen lääkäri haluaa hoitaa potilasta parhaalla mahdollisella tavalla, jokainen potilas haluaa parasta mahdollista hoitoa. Jotta terveydenhuollon rajalliset resurssit voidaan käyttää vaikuttavimmalla tavalla, tarvitaan tietoa hoitojen vaikuttavuudesta sekä potilaan hoitopolusta.

– Potilaiden hoito tulee muuttumaan yhä enemmän räätälöidyksi ja kohdennetuksi. On kaikkien etu, että ihminen on hoitopolullaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Potilaspolkujen kehittäminen digitaalisten työkalujen avulla auttaa kohdentamaan resursseja oikein, sanoo Pinja Krook, joka vastaa palvelumuotoilijana Novartiksella hoitopolkujen kehittämisestä yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.

Vaikka digitaalisuus luo paljon uusia mahdollisuuksia, kaikki eivät halua käyttää sähköisiä palveluja. Kunkin potilaan palvelukokonaisuus on rakennettava tarpeen mukaan. Potilas on myös ainoa, joka näkee hoitopolun alusta loppuun.

– Vaikka hoitopolut ovat kehittyneet valtavasti, pitäisi niitä tarkastella enemmän potilaan näkökulmasta. Tehdäänkö päällekkäistä työtä, jääkö jotain tietoa saamatta? Krook kysyy.

Kaikki voittavat, kun resurssit kohdennetaan oikein

Nykyinen terveydenhuoltojärjestelmien murroskohta on mahdollisuus lisätä eri toimijoiden eli terveydenhuoltoalan ammattilaisten, potilaiden, järjestelmäkehittäjien ja muiden sidosryhmien yhä tiiviimpää yhteistyötä. Kun päätöksenteon tukena hyödynnetään tutkittua tietoa siitä, mikä on oikeasti vaikuttavaa hoitoa, voidaan edesauttaa myös uusien innovatiivisten hoitojen käyttöönottoa. Yhdessä kehittämällä voidaan varmistaa, että lopputulos on kaikille paras mahdollinen ja resurssit kohdennetaan tehokkaasti.

Kunkin potilaan palvelukokonaisuus on rakennettava tarpeen mukaan.

– Me Novartiksella koemme olevamme osa terveydenhuoltoa ja haluamme olla osaltamme mukana etsimässä ratkaisuja terveydenhuollon haasteisiin. Erilaisten yhteistyöhankkeiden lisäksi teemme Suomessa tutkimusyhteistyötä, mikä mahdollistaa potilaiden pääsyä uusimpien kehitteillä olevien hoitojen piiriin, sanoo Novartis Finland Oy:n onkologian lääketieteellinen johtaja Elina Wiik.

Kasvava ymmärrys esimerkiksi potilaan syöpäkasvaimen biologisista ja geneettisistä tekijöistä mahdollistaa, että lääkehoitoja voidaan tulevaisuudessa kohdentaa entistäkin paremmin juuri näistä hyötyville potilaille.

Haasteita ratkotaan yhteistyöllä

– Novartis on mukana HUSin vetämässä CleverHealth Network -ekosysteemissä. Haluamme olla osaltamme mukana kehittämässä digitaalisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat vaikuttavamman hoidon ja potilaiden pääsyn innovatiivisten hoitojen piiriin niitä tarvitessaan. Ekosysteemin yhdessä tekeminen ja avoin keskustelu olivat keskeisiä tekijöitä mukaan liittymisellemme. Kaikki kiteytyy yhdessä asioiden ratkaisemiseen, Wiik toteaa.

Yhteistyöstä hyötyvät kaikki

• Kun potilaat ja ammattilaiset kehittävät asioita alusta asti yhdessä, muutosten testaaminen ja jalkauttaminen molempien hyödyksi on nopeaa.
• Terveydenhuolto ja yhteiskunta säästävät, kun resurssit voidaan kohdistaa vaikuttavammin.
• Novartikselle kumppanuudet terveydenhuollon kanssa ovat tärkeitä siksi, että niiden avulla ehkäistään viiveitä diagnosoinnissa ja oikean hoidon pariin pääsyssä.

FI2203153783

Yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Next article