Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Terveydenhuollossa tarvitaan ratkaisuja vaikuttavuuden lisäämiseen
Sponsoroitu

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisin kuolinsyy Suomessa, mutta niiden aiheuttamia kuolemia voidaan vähentää oikea-aikaisella puuttumisella riskitekijöihin. Tärkeässä roolissa on sekundaaripreventio eli se, miten sydäntapahtumien toistuminen ennaltaehkäistään.

Sydänsairaala ja Novartis rakensivat yhteistyössä sepelvaltimotaudin etähoito-ohjelman Sydänsairaalan potilaille. Mukana kehittämistyössä oli myös Keski-Suomen hyvinvointialue. OmaSydän-sovellus tehostaa sepelvaltimotaudin sekundaaripreventiota ja se on integroitu myös Sydänsairaalan toiminnanohjausjärjestelmään. Sovellus on keskeisessä asemassa sepelvaltimotautipotilaan hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa, ja vaikuttavuuden lisääminen on yksi Sydänsairaalan kehittämisalueista.

– Toimivan yhteistyön lähtökohtana on yhteisten tavoitteiden tunnistaminen ja riittävä resurssien allokointi. Saimme yhteistyöllä paljon aikaiseksi lyhyessä ajassa, Novartiksella sydänterveyden kumppanuuksista vastaava Mika Skottman kertoo.

– OmaSydän on saanut positiivista palautetta niin potilailta kuin henkilökunnaltakin. Tiedolla johtamiseen kuuluu terveydenhuollon prosessien lisäksi myös potilaan äänen kuuleminen. Miten potilaat kokevat hoidon onnistumisen vaikuttaa sitoutumiseen, Skottman jatkaa.

Kumppanuus Sydänsairaalan kanssa on osa Novartiksen tavoitetta kehittää sydänsairauksien sekundaaripreventiota. Yhteisenä päämääränä on, että jokaisen potilaan hoitopolku olisi sujuva ja hän saisi parhaan mahdollisen hoidon oikea-aikaisesti.


Terveydenhuollon kumppani

Hyvinvointialueilla tarvitaan kaikkien tahojen osaamista ja yhteistyötä vaikuttavuuden lisäämiseksi.

– Olemme osa terveydenhuoltoa ja meillä on laaja näkemys siitä, mitä eri alueilla on jo tehty. Nämä kokemukset ja opit, sekä yhteistyöverkostot niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, on osa sitä osaamista, mitä voimme yhteistyöhön tuoda. Lisäksi meiltä löytyy talon sisältä monenlaista ammatillista osaamista, kuten esimerkiksi palvelumuotoilun erikoisosaamista, jota myös OmaSydämen kehittämisessä on hyödynnetty huomioimaan loppukäyttäjän tarpeita, Novartiksen tieteellinen asiantuntija Annukka Kivelä toteaa.

– Terveydenhuoltoon kehitetään paljon erilaisia ratkaisuja ja sovelluksia, jotka eivät kuitenkaan päädy laajempaan käyttöön, jos ne eivät palvele loppukäyttäjää. Kannustamme eri toimijoita ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä, jotta pääsemme yhdessä rakentamaan toimivampaa terveydenhuoltoa, Kivelä kehottaa.

– Julkisten toimijoiden voimavarat eivät välttämättä yksin riitä terveydenhuollon haasteiden ratkaisemiseen. Lääketeollisuudella on laaja, useiden vuosien ajalta kertynyt näkemys terveydenhuollon järjestämisestä. Tämän osaamisen hyödyntäminen hoitosovellusten kehittämisessä on ollut arvokas lisä Sydänsairaalan omaan asiantuntijuuteen, Sydänsairaalan lääketieteellinen johtaja Markku Eskola sanoo.

Novartis Finland Oy

Novartis on maailman johtavia lääkeyrityksiä, jonka tavoitteena on pidentää ja parantaa ihmisten elämää. Innovatiivisen tutkimuksen ja digitaalisten teknologioiden avulla luodaan uudenlaisia hoitoja ja ratkaisuja vastaamaan merkittäviin lääketieteellisiin tarpeisiin.

Novartiksen
• kumppanuuksiin erikoistunut tiimi kehittää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ratkaisuja entistä vaikuttavampaan terveydenhuoltoon.
• digitaaliset ratkaisut ja datan hyödyntäminen sekä potilaan äänen kuuleminen ovat keskeisessä roolissa kehitystyössä.
• edustamia terapia-alueita ovat immunologia ja dermatologia, neurologia, sydän- ja verisuonitaudit sekä syöpätaudit.

Uudenlaisia ratkaisuja julkisen terveydenhuollon haasteisiin

Next article