Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Tiimin kommunikointi ja tiedonkulku ovat potilasturvallisuudessa ykkösasiat
Potilaslähtöinen terveydenhuolto

Tiimin kommunikointi ja tiedonkulku ovat potilasturvallisuudessa ykkösasiat

potilasturvalisuus
potilasturvalisuus
Kuvat: Getty Images

Terveydenhoitolaissa olevat potilasturvallisuuden määräykset astuivat voimaan vuonna 2011. Vuonna 2011 potilasturvallisuus alettiin hoitotyöstä vastaavan lehtori Ann-Nina Maksimaisen mukaan ottaa Suomessa vakavasti ja eri tasoilla ryhdyttiin tekemään työtä sen varmistamiseksi.

Viimeisimmät linjaukset potilas- ja asiakasturvallisuudesta vuosille 2017-2021 annettiin sosiaali- ja terveysministeriön strategiassa.

Potilasturvallisuusnäkökulma sisältyy Suomessa kaikkien niiden alojen tutkintoihin, joissa toimitaan terveydenhoidon ja potilaiden kanssa. Oman koulutustarjonnan lisäksi oppilaitokset voivat ostaa lisenssin Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen laatimaan kolmen opintopisteen laajuiseen verkkokurssiin potilasturvallisuudesta.

Potilasturvallisuus muuttuu jatkuvasti

Digitaalisuus tuo potilastietoturvaan paitsi uusia mahdollisuuksia myös haasteita. Maailma teknistyy, säästötoimet lisääntyvät ja työyhteisöjen tehokkuusvaatimukset kasvavat, mikä lisää potilasturvallisuusriskiä.

– Lisäksi tulee uusia sairauksia ja jo poissa olleita tulee takaisin. Lääkärit ja hoitajat liikkuvat paljon, eivätkä aina ehdi perehtyä eri organisaatioiden potilasturvallisuuden käytänteisiin, Maksimainen luettelee ja toteaa, että ilman jatkuvaa osaamisen kehittämistä on mahdotonta työskennellä hoitotyön ammattilaisena muuttuvassa maailmassa.

– Siksi potilasturvallisuuden osaamista ja käytäntöjä pitää jatkuvasti kehittää.

Lue myös: Mikä on potilasvahinko?

Maksimainen kertoo  Lean-organisaatiokulttuurista, joka on viime vuosina tullut vahvaan suosioon Suomessakin. Siinä sitoudutaan jatkuvasti kehittämään moniammatillisia toimintamalleja, jotka auttavat tuottamaan potilaille enemmän lisäarvoa. Leanissa työ ja työvaiheet standardoidaan, minkä on todettu vähentävän virheiden määrää ja parantavan potilasturvallisuutta.

Maksimainen korostaa lisäksi keskustelevan hoitotiimin merkitystä turvallisuuden takaamiseksi ja painottaa, että oikean tiedon kulku ei saa katketa.

– Kun hoitotiimi kommunikoi ja puhuu ääneen, tieto siirtyy oikein ja potilasturvallisuus lisääntyy.

Next article