Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Terveysteknologialla merkitystä kansalle ja taloudelle
Terveysteknologia

Terveysteknologialla merkitystä kansalle ja taloudelle

Terveysteknologia
Terveysteknologia
Kuva: Getty Images

Terveysteknologialla menee hyvin: vuonna 2017 viennin arvo oli 2,2 miljardia euroa ja kasvu jatkuu vahvana. Trendeissä näkyvät teknologian roolin merkittävä kasvu sekä eri toimialojen liitokset.

Terveysteknologia pitää sisällään lukuisia erityyppisiä terveydenhuollon alan palveluita ja ratkaisuja tarjoavia yrityksiä. Toimiala tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja kasvupotentiaali on suuri.

– Terveysteknologian viennistä 70 % on lääkinnällisiä laitteita, lisäksi on esimerkiksi diagnostiikkaa, laboratorioratkaisuja, genomiikkaa, robotiikkaa tai vaikkapa kalusteita ja logistiikkaa. Lisäksi on paljon terveysteknologiaan liittyvää asiantuntijapalvelua. Ala on todella monipuolinen, kertoo Saara Hassinen, Healthtech Finlandin toimitusjohtaja.

Teknologia nähdään pääasiassa kuluina ja kokonaishyödyt jäävät hahmottamatta.

Maailma ympärillä kulkee suhdanteesta toiseen, mutta terveysteknologia on kuitenkin jatkunut tasaista kasvuaan jo parikymmentä vuotta.

– Vuonna 2017 vienti oli 2,2 miljardia euroa ja lähes 20 vuotta ala on kasvanut viidestä kymmeneen prosenttia joka vuosi. Kasvu on tapahtunut riippumatta taantumista ja lähes kaikki menee vientiin. Ala on kansantalouden kannalta merkittävä: terveysteknologia tuotti 1,1 miljardia ylijäämää vuonna 2017. Myös tuotteiden valmistus tehdään Suomessa ja tämä luo työpaikkoja, Hassinen toteaa.

Terveysteknologian viennin kasvu jatkui vahvana vuonna 2017. Tuoteviennin vuotuinen arvo oli 2,2 miljardia euroa, kasvaen 5,3 prosenttia edellisvuodesta. Lähde: Healthtech Finland

Elämme rollaattorimaailmassa

Vaikka terveysteknologia liittyy ihmisiin ja heidän hoitoonsa, kustannukset herättävät puhetta ja paljon porua.

– Teknologia nähdään pääasiassa kuluina ja kokonaishyödyt jäävät hahmottamatta. Totuus on, että terveydenhoidolta loppuvat rahat ja kädet. Hoitajapula on sekä akuutti että merkittävä ongelma tulevaisuudessa, ja siksi rutiininomaista toimintaa on pakko siirtää teknologian vastuulle.

– Ennakoiva puuttuminen ja hoitaminen ajoissa voivat ehkäistä työkyvyttömyyttä ja säästää kustannuksissa. Teknologia tarjoaa paljon ratkaisuja ennaltaehkäisyyn. Teknologiaa on tarjolla jo paljon, mutta sitä ei hyödynnetä riittävästi. Monet haluaisivat asua kotona mahdollisimman pitkään, ja tällä hetkellä tarjotaan avuksi rollaattoria, Hassinen kärjistää.

Tulevaisuuden trendit

Suomen hyvä ekosysteemi, vahva tutkimusosaaminen ja etabloituneiden isojen IT-talojen ja pienten startuppien yhteistyö on luonut erinomaisen kasvumaaston terveysteknologian innovaatioille.

– Yrityksien on seurattava maailmalta kantautuvia trendejä. Digitaalisuus, robotiikka ja tekoälyn hyödyntäminen luovat valtavasti mahdollisuuksia ja verkostoitumalla voidaan ratkaista yhä suurempia ongelmia. Lääkkeiden ja teknologian lähentyminen sekä hyvinvointialan kytkeytyminen terveydenhoitoon ovat esiin nousevia esimerkkejä mielenkiintoisista yhdistelmistä. Eri toimialojen rajapintojen murros on käynnissä ja muutoksen mahdollisuuksissa kannattaa olla mukana.

Next article