Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Välityskeskuksen valinnalla on väliä
Sponsoroitu

Hyvinvointialueet ovat merkittäviä julkishallinnon maksamien kuljetusten käyttäjiä. Tehokas välityskeskus varmistaa kuljetusten laadun niin asiakkaille, kuskeille kuin hyvinvointialueillekin.

– Osa hyvinvointialueista on kilpailuttanut kuljetukset ja välityspalvelut jo ennakkoon, suuri osa on jatkanut vanhoilla sopimuksilla ja vain konsolidoinut omavastuukäytännöt. Parhaimmillaan välityskeskus ei vain välitä kyytejä vaan on aito kumppani hyvinvointialueille: se tarjoaa logistista osaamista ja osaa kertoa tarvittavan autokapasiteetin, todennäköisen kustannustason ja antaa neuvoja sopimuksen sisällöstä, kertoo intoit Oy:n myyntijohtaja Kari Savolainen.

Hyvinvointialue voi hoitaa itse matkapalvelukeskusta, kilpailuttaa sekä välityksen että järjestämissopimukset autoilijoiden kanssa, jolloin välityskeskus vastaa vain välityksestä, tai hankkia kokonaispalvelun jossa tarjoaja hankkii käytettävän kaluston ja huolehtii kuljetuksista.

– Ovatko logistiikka ja kuljetusten järjestäminen oikeasti hyvinvointialueiden ydintoimintoja? Suomessa ei ole kriittisesti tarkasteltu paljonko yhden matkan järjestäminen maksaa inhouse-palveluna. Oleellisempaa kuin että hyvinvointialue osaa kilpailuttaa hyvät autosopimukset on kilpailuttaa kumppaniksi hyvä välityskeskus. Tällöin välityskeskus voi auttaa autoilijoiden kanssa tehtävien sopimusten tekemisessä, Savolainen muistuttaa

Dialogi lisää toimintavarmuutta

Kuljetusten toimintavarmuutta voidaan parantaa luomalla mahdollisimman tehokkaita ajoreittejä ja varmistamalla riittävä kaluston saatavuus.

– Kuljetusten välityspalvelua kilpailuttaessa tietojärjestelmiin kohdistuu usein enemmän vaatimuksia kuin tuotettavaan palveluun. Kilpailutuksista tuleekin liian usein tietojärjestelmäkilpailutuksia, sillä laadullisia asioita on vaikeampi mitata. Kuljetus- ja välityspalvelujen kilpailuttamisessa on tärkeää kuunnella asiakaskenttään yhteydessä olevia ihmisiä. Aina ennen kilpailutusta on strategisten tavoitteiden oltava selviä: millaisia palveluita halutaan tarjota ja kuinka paljon halutaan panostaa, painottaa Savolainen.

intoit Oy:n Movit-kuljetustenhallintajärjestelmä tarjoaa tukea ja asiantuntemusta kuljetusten organisoinnissa, reittien optimoinnissa sekä tehostamisen kautta saavutettavia säästöjä. Movit mahdollistaa välityskeskukselle uudenlaisen läpinäkyvyyden sekä kuljetusten tilaajille, kuljettajille että asiakkaille. Lisäksi se vähentää merkittävästi manuaalista työtä, sillä Movit digitalisoi henkilökuljetuksen kuljetustilauksesta ajosuoritteeseen. Kuljetusten tilaukset, muutokset ja peruutukset voidaan tehdä suoraan Movit-järjestelmään.

– Olemme panostaneet sekä järjestelmän kehittämiseen että asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen. Laadulliset mittarit ja laaja raportointiympäristö, joka ohjaa toimintaa, lisäävät kuljetusten luotettavuutta. Välityskeskuksen ei tarvitse muuttaa omia prosessejaan vaan Movit sopeutuu niihin. Myös järjestelmän käyttöönotto ja integrointi ovat nopeita, Savolainen lupaa.

Movit

• tarjoaa syvää ymmärrystä, mitä järjestelmällä pystytään saavuttamaan ja mihin hyvinvointialueen sekä välityskeskuksen tulisi keskittää voimavarojaan.
• osaa valita oleelliset mittarit, joilla varmistetaan kuljetusten sujuvuus.
• sparraa, miten hyvinvointialue voi valvoa strategiansa toteutumista valittujen mittareiden avulla.

Katamme kaikki julkishallinnon tarpeet kilpailutusaineistojen luonnista suoraohjaukseen!

Next article