Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » OneClinic Logistics tuo yhtenäisyyttä ja tehoa Fimlabin logistiikkaan
Sponsoroitu

Teija Vehmas

talousjohtaja, Fimlab Laboratoriot Oy

Veli-Matti Pietilä

toimitusjohtaja, OneClinic Oy

OneClinic Logistics -järjestelmä on tätä nykyä Fimlab Laboratoriot Oy:n logistiikan perusta. Suomen suurin terveydenhuollon laboratorioyritys on tyytyväinen vuoden 2022 lopulla – täsmälleen aikataulun mukaisesti – käyttöön ottamaansa järjestelmään. Se on yhtenäistänyt Fimlabin logistiikan ja säästänyt aikaa, työtä ja rahaa.

Fimlabin talousjohtaja Teija Vehmas kertoo laboratorioyrityksen vauhdikkaan kasvun johtaneen siihen, että sen eri toimipisteissä oli tilaus-toimitusketjun hallintaan monia eri järjestelmiä. Manuaalista työtä – meilejä, Exceleitä, erilaisia lippuja ja lappuja – tarvittiin myös runsaasti.

OneClinic Logistics muutti tilanteen. Se korvaa yhdellä integroidulla kokonaisuudella useat järjestelmät ja poistaa manuaalisen työn.

– Nyt kaikissa yksiköissämme on yksi yhtenäinen järjestelmä, jonka avulla teemme tilaukset ja hallitsemme tilaus-toimitusketjua sekä varastoja. Lisäksi vapautamme terveydenhuollon ammattilaisten aikaa ydintehtäviin, selvittää Vehmas.

Hän kuvailee OneClinic Logisticsin olevan merkittävä tekijä rakennettaessa yritykseen yhtenäisiä toimintamalleja.

Lisää tehoa, laatua ja vastuullisuutta

Tärkeimpänä OneClinic Logisticsin tuomana etuna talousjohtaja Vehmas pitää sen synnyttämiä prosessihyötyjä. Järjestelmä on parantanut Fimlabin toiminnan tehokkuutta ja nostanut sen toiminnan laatua entisestään.

Lähes kaikki Fimlabin noin 110 toimipistettä käyttävät nyt OneClinic Logisticsia. Järjestelmällä on yrityksessä lähes 400 käyttäjää: lähinnä vastuuhoitajia, hankinta-asiantuntijoita ja hankinta-assistentteja. Se kattaa tuhansia tarvikkeita, joita tarvitaan näytteenotossa ja diagnostiikassa.

Vehmas korostaa OneClinic Logisticsin auttavan vastaamaan myös vastuullisuuden ja huoltovarmuuden vaatimuksiin.

– Järjestelmä tarjoaa hyvän näkyvyyden toimitusketjuihin ja varastojen tilanteeseen. Tämä vähentää hävikkiä ja auttaa varmistamaan, että tarvittavia tuotteita on aina käytettävissä. Lisäksi se on välttämätön, jotta voimme vastata EU:n kestävyysdirektiivin asettamiin raportointivaatimuksiin, hän mainitsee.

Tärkeää on sekin, että järjestelmästä on rakennettu integraatiot taloushallintoon ja ostolaskuihin. Nyt varastojen arvot tiedetään ajantasaisesti ja suurin osa ostolaskuista täsmäytyy automaattisesti. Aikaa ei kulu turhaan selvittelyyn.

Paljon etuja laboratorioille

OneClinic Oy:n toimitusjohtaja Veli-Matti Pietilä kertoo yrityksen kehittämän logistiikkajärjestelmän olevan laajasti käytössä niin yksityisillä kuin julkisilla terveydenhuolloin toimijoilla – hyvinvointialueilla, terveysyrityksillä, sairaaloilla ja lääkäriasemilla.

– Fimlabin kokemukset osoittavat, että järjestelmämme tuo samoja hyötyjä ja säästöjä laboratorioyrityksille kuin muillekin terveydenhuollon asiakkaillemme. Lupauksemme on vapauttaa työaikaa ja auttaa asiakkaitamme keskittymään olennaiseen. Tämä on keskeistä, koska terveydenhuollon henkilöstöstä on huutava pula, hän korostaa.

Vehmas kertoo järjestelmää päivittäin hyödyntävien pitävän sen verkkokauppamaisesta toimintavavasta sekä siihen kuuluvista mobiililaitteista ja automaatiosta, jotka helpottavat tarvikkeiden tilaamista ja vastaanottoa.

OneClinic Logistics säästää aikaa, rahaa ja työtä*

Tilausvirheet vähenivät 90 prosenttia
Tilausten seurantaan ja toimitusten valvontaan käytetty työaika väheni 87 prosenttia
Tilausten käsittelyajat lyhenivät 33 prosenttia
Toimitusten vastaanottoon kuluva aika lyheni 20 prosenttia
Varastosaldojen selvittämiseen tarvittava aika väheni 90 prosenttia
Laskujen hyväksymiseen kuluva aika supistui 80 prosenttia 

*Selvitykset koskevat Fimlabin keskusvarastoa Tampereella ja ovat konsulttiyhtiö Invinite Oy:n tekemiä. Samankaltaisia tuloksia tuotti Inviniten analyysi Fimlabin Lahden-laboratorioyksiköstä sekä Siun soten -hyvinvointialueelta.

oneclinic

Haluatko vapauttaa aikaa asiakkaalle ja keskittyä olennaiseen?

Next article