Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » PEF-etämittaus on kustannustehokasta
Sponsoroitu

PEF-etämittauksella astman toteaminen on nopeampaa ja astman hoidon seuranta luotettavaa. PEF-puhallus kertoo hengityksen ulospuhallusvoimakkuudesta ja sen vaihtelusta.

– Hyvästä ohjauksesta huolimatta jopa 25 prosenttia perinteisellä tavalla tehdyistä PEF-seurannoista toteutuu puutteellisesti. Kolme asiaa, jotka eivät aina toteudu optimaalisesti, ovat potilaalle asetettujen mittausaikataulujen ja ohjeiden säännöllinen noudattaminen, oikea puhallustekniikka sekä tulosten laadukas kirjaaminen. Automatisoimalla nämä asiat saadaan seuranta luotettavaksi ja helpoksi potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille, Orla DTx Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Mäkynen kertoo.

Luotettavat tulokset auttavat perusterveydenhuoltoa tekemään heti alussa oikean diagnoosin, jolloin pystytään nopeammin määrittelemään oikea hoito. Kun erikoissairaanhoito saa perusterveydenhuollosta luotettavaa tietoa, voidaan välttää uusintatutkimukset ja väärästä diagnoosista johtuvat kalliit jatkotutkimukset.

– Etämittauksella lisätään vuorovaikutusta, potilas kokee olevansa koko ajan tuetun hoidon piirissä. Tutkimus etenee suunnitellusti ja potilasta voidaan ohjata. Näin vältetään turhia käyntejä. Tavoitteena on laadukas astman hoitopolku. Tällöin astmaa voidaan hoitaa potilaslähtöisesti, tarveperusteisesti ja kokonaisvaltaisesti, sanoo Mäkynen.

Astman hoitopolun modernisointi

Orla PEF-etämittaus digitalisoi PEF-mittausten suorittamisen ja tiedonsiirron. Tämä parantaa astmapotilaiden diagnostiikkaa ja helpottaa astmakontrollien suorittamista. Palvelun avulla saadaan heti alusta alkaen perusterveydenhuollossa laadukasta dokumentaatiota myös erikoissairaanhoitoa varten.

– Astmahoitajalle jää enemmän aikaa potilaan tukemiseen tutkimusten edetessä, hoitoon sitoutuminen paranee ja potilaat kokevat, että heillä on yhteys hoitohenkilökuntaan koko mittausperiodin ajan. Sovelluksen antamat mittausmuistutukset ja palaute luovat vastavuoroisuuden tunnetta. Monet hoitajat ovatkin kommentoineet, että eivät halua palata vanhaan järjestelmään, Mäkynen toteaa.

Potilaan puhelimeen asennettava sovellus yhdistettynä moderniin PEF-mittariin huolehtii siitä, että mittaukset tehdään oikea-aikaisesti ja mittaussarjat ovat riittävän hyvät luotettavan diagnoosin ja astman kontrollimittausten kannalta.

Orlan laatuvarmistettu ja automatisoitu etämonitorointi

antaa luotettavammat tulokset
mahdollistaa potilaalle soveltuvan hoidon aloittamisen nopeammin
säästää terveydenhuollon kustannuksia

pef

Etämittaus parantaa seurannan onnistumista

FI-10254-12-22

Next article