Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Terveysteknologia vie meitä maailmalle
Terveysteknologia

Terveysteknologia vie meitä maailmalle

Kuva: Getty Images

Kolme alan toimijaa kertoo missä mennään nyt ja tulevaisuudessa.

Päivi Rautava

tutkimusylilääkäri, VSSHP ja ehkäisevän terveydenhuollon professori, Turun yliopisto

Miten Terveyskampus Turku on osana terveysteknologian kehittämistä?

Terveyskampus Turku -yhteistyössä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Turku Science Park. Terveysteknologian tutkiminen ja kehittäminen on yksi osaamiskeskittymämme painopistealueista. Esimerkkeinä työstämme ovat tekoäly ja tiedon louhinta, pelillistäminen, sovellus sydämen eteisvärinän tunnistamisessa, kivun tunnistaminen esineiden internetissä, robotit leikkaussaleissa, 3D-tulostaminen ja sairaalan tietojärjestelmien kehittäminen.

Mitkä ovat vahvuuksianne toimialalla?

Meillä on työn alla innovaatioportaali, johon tuodaan kaikki Terveyskampuksen tukipalvelut. Voimme tarjota paikan innovaatioiden tuotetestaukseen ja arviointiin. Esimerkkejä yritys- ja sairaalayhteistyöstä ovat Liikuntalaboratorio, PET-keskus, tutkimusvuodeosasto ja tutkimusneuvola.

Miten näette alan kehityksen Suomessa?

Meillä on Turussa Suomen laajin bio- ja lääkealan keskittymä. Alueen tiivis yhteistyö ja toimijoiden fyysinen läheisyys on uniikki mahdollisuus. Tutkimus- ja kehitystyömme edustaa jo nyt kansainvälistä huipputasoa.

Juhani Leppänen

Director, Sales & Marketing, PehuTec Oy

Millaisia terveysteknologian palveluita PehuTec Oy tarjoaa?

Palvelumme jakautuvat kolmeen ryhmään. Ensimmäinen on kokonaisen, valmiin tuotteen suunnittelu asiakkaallemme. Toinen on lääkelaitekonsultointia, jolla selvitetään eri regulaatioiden vaikutukset kehitettävään tuotteeseen ja sen kehittämiseen. Kolmas on insinöörityötä, joko softa-, elektroniikka- ja laitesuunnittelua. Esimerkki wellness-alan tuotekehitysasiakkaastamme on QuietOn, vastamelukorvatulpat.

Mitkä ovat vahvuuksianne toimialalla?

Yrityksemme henkilöstö on erittäin kokenutta ja hallitsee uusimmat teknologiat. Toiseksi PehuTec Oy:llä on käytössä tuotekehityksen toimintajärjestelmä, joka on ISO9001- ja ISO13485 sertifioitu, ja joka takaa yhtenäisen, hyvän laatutason ja jatkuvasti kehittyvän toimintatavan.

Miten näette alan kehityksen Suomessa?

Ala on kasvanut viimeiset 20 vuotta. Kasvu Suomessa ja vienti voimistuvat, sillä digitalisoidut, helppokäyttöiset palvelut tuottavat lisäarvoa. Pohjoismaat ovat terveysteknologiapalveluiden tuottamisessa eturivissä ja kotimainen alan toiminta toimii testiympäristönä uusille tuotteille. Markkinaa kasvattaa ihmisten mahdollisuus panostaa rahallisesti terveyslaitteisiin ja -palveluihin.

Heidi Tikanmäki

Key Account Director, Health & Life Science, BusinessOulu

Miten OuluHealth tukee terveysteknologia-alaa?

OuluHealth-tiimimme tukee yrityksiä liiketoiminnan kasvun toimenpiteissä. Autamme luomaan uusia kontakteja, joita tarvitaan investointeihin, rahoitukseen ja vientiin. Tarjoamme myös osaamista kehittäviä valmennuksia. Ekosysteemin muodostavat muun muassa terveys- ja life science -alan yritykset, Oulun kaupunki, Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun yliopisto sekä Oulun ammattikorkeakoulu.

Mitkä ovat vahvuuksianne toimialalla?

Liiketoiminnan kasvun tukemisen lisäksi tarjoamme testaus- ja kehitysyhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Koko hoitoketjun kattavat OuluHealth Labs -ympäristöt ovat maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisia. Sairaalaympäristön tiedonsiirtoa 5G-verkossa pilotoidaan ensimmäisenä koko maailmassa Tulevaisuuden sairaala 2030 -hankkeessa.

Oulussa alan yritykset pystyvät hyödyntämään uuden sukupolven teknologioita, joita ovat esimerkiksi tekoäly, 5G, lääketieteen kuvantaminen, robotiikka, painettava elektroniikka, virtuaaliteknologia ja BigData.

Miten näette alan kehityksen Suomessa?

Kasvavalla alalla OuluHealth on ketterä ja joustava ekosysteemi. Etsimme verkostoomme jatkuvasti lisää alan yrityksiä niin Suomesta kuin ulkomailta.

Next article