Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Innopartin tuotteiden käyttö tehostaa näytteenottoa ja vapauttaa aikaa
Sponsoroitu

Ergonomiset ja laadukkaat näytteenottovaunut tehostavat työntekoa sekä näytteenottohuoneessa että osastokierrolla. Teettämämme analyysin mukaan investointi Innopartin tuotteisiin maksaa itsensä takaisin muutamissa viikoissa ja vapauttaa henkilökunnan aikaa muihin tehtäviin.

Asiakaslähtöisyys on yksi tärkeimmistä Innopartin arvoista. Monet tuotekehitysideat tulevatkin suoraan asiakkailtamme, sillä paras tieto tuotteiden toimivuudesta syntyy käyttämällä niitä päivittäisessä työssä. Jotta ymmärtäisimme entistä paremmin, millaisia hyötyjä tuotteidemme käytöllä voidaan saavuttaa, teetimme syksyllä 2022 asiakkaillemme kyselyn koskien tuotteiden ergonomiaa, muunneltavuutta ja sitä, miten hyvin tuotteet tukevat toimintaa. Lisäksi meitä kiinnosti erityisesti se, miten sopivilla tuotteilla voidaan säästää aikaa osastokierrolla ja näytteenottohuoneessa. Vaikuttavuusanalyysissä vertailtiin laboratoriohenkilökuntaa, joilla on käytössä pelkästään tai osaksi Innopartin tuotteita sekä niitä, joilla on käytössä muita kuin Innopartin tuotteita.

Tuotteet maksavat itsensä takaisin muutamissa viikoissa

Laadukkaat työvälineet ovat usein merkittävä tekijä työntekijän ajan säästämisessä. Kun työntekijöillä on käytössään tarkoituksenmukaiset näytteenottokärryt, he suoriutuvat tehtävistään nopeammin ja tehokkaammin. Analyysin mukaan Innopartin tuotteet vapauttavat selvästi aikaa sekä näytteenottohuoneessa että osastokierrolla.

Kyselyvastaukset kertovat, että:

Innopartin tuotteiden käyttö näytteenottohuoneessa

• lisää kapasiteettia jopa 50 %
• säästää aikaa 21 % asiakasta kohden
• tukee tehokasta työskentelyä 43 % paremmin kuin muut tuotteet.

Osastokierrolla Innopartin tuotteiden käyttö

• vähentää osastokierron valmisteluun kuluvaa aikaa jopa 50 %
• säästää aikaa 15 % asiakasta kohden
• tukee tehokasta työskentelyä 32 % paremmin kuin muiden valmistajien tuotteet.

Koska saavutettu ajansäästö Innopartin tuotteita käyttämällä on jopa 21 %, yrityksen näytteenottovaunun takaisinmaksuajaksi tulee 1 kuukausi ja 3 viikkoa.

Innopartin tuote on siis investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin. Sopivien työvälineiden vapauttamalla työajalla voidaan esimerkiksi palvella asiakkaita paremmin tai ottaa enemmän näytteitä päivän aikana. Kun rutiiniluontoisesta näytteenotosta säästyy aikaa, samalla henkilömäärällä voidaan palvella suurempaa määrää asiakkaita. Tämä on merkittävä etu, koska osaavan henkilökunnan saatavuus arvellaan haastavaksi myös tulevina vuosina. Tehostunut toiminta näkyy myös tilasäästöinä, kun samassa näytteenottohuoneessa voidaan palvella suurempaa asiakaskuntaa. Säästetty aika tarkoittaa säästettyä rahaa, sillä sujuvampi työarki vähentää tarvetta ylimääräisille työtunneille ja johtaa parempaan lopputulokseen. Siksi investoiminen sopiviin työvälineisiin tuo monenlaisia etuja yritykselle.

Vaikuttavuusanalyysi toteutettiin yhteistyössä asiantuntijaorganisaatio Kasve Oy:n kanssa. Kysely lähetettiin sähköpostitse yli sadalle henkilölle ja haastatteluja tehtiin myös puhelimessa. Vastauksia saatiin 21 kappaletta ja kyselyn vastaajien yksiköissä otetaan päivän aikana yhteensä 3340 näytettä näytteenottohuoneissa ja 1340 näytettä osastokierroilla.

Tehokkaampaa näytteenottoa

Next article