Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Sote tarvitsee tuekseen toimivat tietojärjestelmät
Sponsoroitu

Sara Nisula

LT, tehohoitolääkäri

Susanna Kaisla

johtava asiantuntija, sosiaalihuolto
ja kotihoito

Hyvin hoidettu hyvinvointialueiden järjestelmien yhtenäistäminen voi tuoda sekä kustannussäästöjä että parempaa palvelua.

– Tietojärjestelmillä on iso rooli sosiaali- ja terveysalalla. Ne eivät kosketa vain ammattilaisia, vaan myös asiakkaita. Yhtä lailla kuin vastaanottotilojen on oltava asianmukaisia, niin on myös tekniikan, toteaa LT, tehohoitolääkäri Sara Nisula.

– Jos käytössä on useita eri-ikäisiä järjestelmiä, on käynnistettävä pikaisesti kehitysprojekteja. Mikäli tarvitaan integraatioita, ei niiden rakentaminen tapahdu sormia napauttamalla. Tarvitaan tiivistä yhteistyötä, sillä jokainen järjestelmien välinen integraatio on oma erillinen projektinsa, sosiaalihuollon ja kotihoidon johtava asiantuntija Susanna Kaisla kertoo.

Oikea tieto on osa asiakas- ja potilasturvallisuutta

Myös sote-uudistuksessa on oleellista, että tieto on laadukasta ja yhteismitallista. Kun kaikki tiedot kirjataan yhteen järjestelmään vain kerran ja järjestelmä hakee tiedon kaikkiin tarvittaviin paikkoihin reaaliaikaisesti, vältytään kilpailevilta totuuksilta.

Rakenteisen tiedon hyödyt avautuvat käyttäjille pikkuhiljaa.

– On sitä parempi, mitä enemmän tietoa tuodaan samaan järjestelmään. Tehohoidon lääkärinä olen kiinnostunut kaikesta, mitä potilaalle on tapahtunut. Kun saan tiedot suoraan niin perusterveydenhuollosta kuin laboratorio- ja tutkimustuloksistakin ilman, että minun tarvitsee soittaa tai tilata tietoa, on se myös potilaan etu, Nisula sanoo.

Kotihoidossa Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmään yhdistetty Rover-mobiilisovellus mahdollistaa reaaliaikaisen tietojen näkyvyyden asiakkaan kotona tapahtuvassa työssä, muun muassa silloin, kun asiakkaan lääkitystä on muutettu. Hoitaja voi hyödyntää Rover-mobiilisovellusta lääkärin konsultaatiossa, esimerkiksi valokuvaamalla asiakkaan haavan kotikäynnin aikana. Valokuvat tallentuvat osaksi Apotti-järjestelmää ja niitä voidaan hyödyntää asiakkaan hoidossa eri ammattilaisten välillä. Näin potilasta voidaan hoitaa turvallisesti kotona ilman tarvetta lähteä päivystykseen.

Tiivistä yhteistyötä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa

Apotti on maailman ensimmäinen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä, joka yhdisti sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnot samaan järjestelmään. Niin järjestelmän käyttäjien kuin asiakkaidenkin käyttäjäkokemukset ovat vahvassa roolissa Apotti 2.0 -kehittämisohjelmassa.

Rakenteisen tiedon hyödyt avautuvat käyttäjille pikkuhiljaa. Se mahdollistaa analysoinnin, tutkimuksen, tilastoinnin ja tiedolla johtamisen, mutta helpottaa ajan myötä huomattavasti myös käyttäjän työtä, kun tietoja ei tarvitse hakea sote-ammattilaisten kirjoittamasta vapaasta tekstistä. Apotti tuo kaikki tiedot suoraan hoitohenkilökunnan nähtäville, enää ei tarvitse lukea pariakymmentä sivua tekstiä ja toivoa, että tarvittava tieto löytyy.

Sote-palvelujen käyttäjille tarkoitettu Maisa-asiakasportaali on paljon muutakin kuin vain mahdollisuus katsoa omia tietojaan. Siellä voi muun muassa varata aikoja, tehdä hakemuksia, viestiä ammattilaisten kanssa ja osallistua etävastaanotolle. Maisa-asiakasportaalin käyttöönotto on esimerkiksi helpottanut sekä Helsingin neuvolan keskitetyn puhelinpalvelun asiakaspalvelijoiden työtaakkaa että asiakkaiden arkea.

Mitä mahdollisuuksia digitalisaatio tuo sote-alalle?

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat tiiviisti mukana Apotin kehittämisessä

  • Reaaliaikaisen tiedon saatavuus läpi hoitopolun parantaa hoidon vaikuttavuutta ja kohdentamista.
  • Sähköinen asiakasportaali Maisa mahdollistaa kansalaisten sujuvan digitaalisen asioinnin.
  • Maisalla on jo yli 900 000 käyttäjää.
  • Etähoitomahdollisuus, videovastaanotot ja automaattinen diagnostiikka parantavat palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, lisäksi automaattiset hälytykset ja hoitosuositukset mahdollistavat tiedolla hoitamisen.
Next article