Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Automaattinen annosjakelu mahdollistaa katkeamattoman lääkehoitopolun
Sähköiset terveyspalvelut

Automaattinen annosjakelu mahdollistaa katkeamattoman lääkehoitopolun

– Lääkkeiden automatisoitu annosjakelu tuo nopeutta, tarkkuutta ja turvallisuutta, kertoo Oulun yliopistollisen sairaalan kehittämisproviisori Jaakko Mustakallio.

Katkeamattomalla lääkehoitoprosessilla ja lääkkeiden automaattisella jakelulla voidaan tutkimusten mukaan vähentää lääkitysvirheitä koko ketjussa yli puolella, ja lääkkeidenjakovirheitä yli
90 prosentilla.

– Lääkkeiden automatisoitu annosjakelu tuo nopeutta, tarkkuutta ja turvallisuutta. Sen avulla saadaan toteutettua dokumentoitu katkeamaton lääkehoitoprosessi. Lääkitys voi muuttua hoitojakson aikana, siksi keräily on jokaiselle antokerralle omansa, kertoo Oulun yliopistollisen sairaalan kehittämisproviisori Jaakko Mustakallio.


– Osastoilla lääkkeitä jakavat sairaan- ja lähihoitajat sekä osastofarmaseutit. Kun työ keskitetään annosjakelijalle ja apteekin henkilöstölle, voidaan esimerkiksi OYS:n vuodeosastoilla päivässä säästää kaksi tuntia työaikaa, ja vapauttaa hoitajien työaikaa muihin hoitotehtäviin, Mustakallio jatkaa.


Automaatio ei poista osaavan henkilökunnan tarvetta, mutta keskittämällä toimintoja ja siirtämällä tehtävät ammattiryhmille, joiden parasta osaamista asia on, saadaan kustannushyötyjä. Kun hyvinvointialueella skaalataan automaatiokokonaisuuksia tai järjestelmän osia, voidaan hyödyntää jo saatuja kokemuksia muiden yksiköiden käyttöön.

Teknologian tehtävä on tukea sairaalan työtä


– On tärkeää, että ei vain hankita terveysteknologiaa, vaan ollaan mukana kehittämässä sitä tukemaan sairaalan työtä. Tunnistetaan, missä lääkehallinnan prosessissa on eniten haasteita. Huolehditaan siitä, että tieto siirtyy läpinäkyvästi paikasta toiseen ja nivotaan yhteen annosjakelun kanssa muutakin automaatiota, kuten älylääkekaappeja sekä potilastietojärjestelmä, Mustakallio sanoo.

– Kun laitetaan rajapinnat ja ennen kaikkea fokus kuntoon, saadaan suurempia hyötyjä kuin yksittäisestä automaatiolaitteesta. Kehitetään kaikkia lääkehoidon osia kokonaisuutena, Mustakallio painottaa.

Next article