Etusivu » Kultaiset vuodet » Testamentti tieteelle?
Sponsoroitu

Pia Dolivo

yhteiskuntasuhteiden päällikkö, Helsingin yliopisto

Minna Kontro

juristi, Helsingin yliopisto

Testamentti varmistaa oman tahdon toteutumisen ja arvomaailman edistämisen vielä kuoleman jälkeenkin. Testamenttilahjoitus tutkimus- ja opetustyölle on yhteiskunnallinen hyvänteko tieteelle ja tuleville sukupolville.

Testamenttilahjoituksilla on merkittävä rooli Helsingin yliopiston tutkimustyön ja koulutuksen mahdollistamisessa.

– Yliopistojen budjettirahoitus vaihtelee, mutta tutkimuksen ja opetuksen tarve ei. Tieteen avulla on mahdollista löytää ratkaisuja suuriin globaaleihin haasteisiin. Kun testamenttaa jäljelle jäävää omaisuutta tieteelle, oma jälki maailmassa näkyy vielä pitkään tulevaisuudessakin, Helsingin yliopiston yhteiskuntasuhteiden päällikkö Pia Dolivo kertoo.

Tieteen lahjoituskohteena Helsingin yliopisto on luotettava ja vakaa.

– Investoinnit tutkimus- ja opetustoimintaamme eivät valu hukkaan, vaan sijoituksilla on pitkäjänteinen säilyvyys. Vanhin lahjoituksemme on luutnantti Erik Ekestubben testamentti vuodelta 1775. Sen varoilla perustetusta rahastosta jaetaan edelleen apurahoja, Dolivo kuvailee testamenttilahjoitusten pitkää historiaa.

– Yliopiston lahjoitusvarallisuus on kokonaisuudessaan noin 220 miljoonaa euroa. Lahjoitusvaroilla sijoitettujen rahastojen tuotosta yli 6 miljoonaa euroa kohdistetaan vuosittain tutkimus- ja opetustyöhön. Näillä varoilla on mahdollistettu jo 150 professorin ja asiantuntijan työ tieteen parissa, Dolivo jatkaa.

Oma tahto toteen

Testamentin laatiminen on yksinkertainen prosessi, mutta se kannattaa tehdä yhdessä asiantuntijan kanssa.

– Näin varmistetaan, että sanamuodot ovat yksiselitteisiä ja aikaa kestäviä. Näin vältytään muoto- ja tulkintavirheiltä, ja varmistetaan, että testamentin tekijän tahto toteutuu, juristi Minna Kontro Helsingin yliopistolta sanoo.

Testamentata voi yksittäiselle tieteenalalle tai Helsingin yliopistolle yleisesti.

– Testamentin kohteen valintaan on monia vaihtoehtoja. Helsingin yliopisto auttaa tarvittaessa lahjoittajan arvomaailmaa parhaiten tukevan kohteen määrittämisessä ja sitoutuu noudattamaan lahjoittajan testamentissa määrittelemää tahtoa, Kontro kertoo.

Testamentti tulevaisuuden tieteen tueksi – Tutustu testamenttilahjoittamiseen!

Next article