Skip to main content
Etusivu » Sydän ja verisuonitaudit » Eteisvärinän hoidossa tavoitteena on omahoito ja hyvä hoitotasapaino
Eteisvärinä

Eteisvärinän hoidossa tavoitteena on omahoito ja hyvä hoitotasapaino

Eteisvärinä
Eteisvärinä
Kuva: Unsplash

Eteisivärinä yleistyy väestön vanhetessa muutamalla prosentilla vuosittain. Sitä pidetäänkin merkittävänä kansanterveydellisenä riskinä. Hyvällä hoidolla vakavia aivoinfarkteja voidaan estää, siksi hoitojen kehittämiseen pitää panostaa.

INR mittaa maksan tuottamia veren hyytymistekijöitä, joiden vaikutus voidaan estää lääkkeillä. Eteisvärinän hoidossa antikoagulaatio-hoito on yleinen, ja sen avulla pyritään estämään aivohalvauksien ja veritulppien ilmaantumista. AK-hoito vaikuttaa K-vitamiinin tuotannon kautta estämällä K-vitamiinisynteesiä, jolloin hyytymiskyky laskee.

– Perinteisessä hoidossa potilas käy säännöllisesti laboratoriossa INR-näytteenotossa, jonka tuloksen hoitaja välittää lääkärille. Lääkäri kirjoittaa hoito-ohjeet, jotka hoitaja antaa potilaalle. Kun hoitoportaita on paljon myös virhemahdollisuus kasvaa, toteaa johtava lääkäri Jouko Autio.

Eteisvärinän hoito on nyt murroksessa ja tavoitteena Aution mukaan on, että kaikki potilaat pysyvät hyvällä hoitotasolla. Samalla pyritään löytämään terveydenhoitolaitoksia mahdollisimman vähän kuormittavia hoitomuotoja:

–  Suorat antikoagulantit ovat osoittautuneet tehokkaaksi hoidoksi. Niiden käyttö ei edellytä säännöllistä verikokeiden ottoa tai seurantaa. Hyvässä seurannassa oleva varfariinihoito on kuitenkin edelleen tehokas ja hyvin siedetty sekä edullisempi vaihtoehto.

– Yhtenä tavoitteena on saada mahdollisimman moni potilas omahoidon piiriin seurannan helpottamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Omaseuranta tarkoittaa varfariinihoitoon liittyvää INR-arvon omaseurantaa. Omahoito aloitetaan kuitenkin vasta silloin, kun hoitotasapaino on saavutettu, ja potilas osoittaa kykenevänsä suoriutumaan jokapäiväisestä hoidosta itsenäisesti, sanoo Autio.

Eteisvärinän omahoidossa INR-mittauslaitteella on päästy hyviin tuloksiin. Mittarin käytön myötä erillistä laboratoriossa tai lääkärillä käyntiä ei enää tarvita.

– Muilta, kuin omahoidossa olevilta hoitaja ottaa näytteen ja antaa tuloksen vaatiman hoito-ohjeen. Yhden portaan hoidossa virheriski pienenee, huomauttaa Autio.

Next article