Skip to main content
Etusivu » Hyvinvointi » Suomalaisten terveys on parempi kuin koskaan – silti paljon voidaan vielä tehdä
Kansanterveys

Suomalaisten terveys on parempi kuin koskaan – silti paljon voidaan vielä tehdä

Suomalaisten terveys
Suomalaisten terveys
Kuva: Getty Images

Erkki Vartiainen

lääkäri, professori

Suomaiset ovat saaneet sotien jälkeen 20 vuotta lisää elämää ja 1970-luvultakin 10 vuotta lisää. Mikä tärkeintä nämä vuodet ovat suureksi osaksi terveitä ja toimintakykyisiä vuosia.

Vielä 1970-luvulla huolena oli, että jos ihmiset elävät pitempään he sairastavat enemmän – onneksi näin ei käynyt. Kuolleisuus on vähentynyt lähes kaikissa suurissa kansantaudeissa: sydän- ja verisuonisairauksissa, syövässä, tapaturmissa ja itsemurhissa. Ainoastaan alkoholista johtuva kuolleisuus on vuosikymmenien aikana lisääntynyt.

Tärkein syy sydäntautien vähenemiseen on ruokavalion muuttuminen oleellisesti terveellisemmäksi ja tupakoinnin väheneminen 1970-luvulta lähtien. Kovien (tyydyttyneiden) rasvojen osuus oli korkeimmillaan 23 % energian saannista ja matalimmillaan  12 % ennen karppaus-keskustelua, jonka aikana kovienrasvojen osuus nousi 14 prosenttiin. Juoksevien kasviöljyjen käyttö on vastaavasti lisääntynyt. Nämä muutokset ovat heijastuneet suoraan väestön veren kolesterolitasoon. Kolesterolitason lasku on ollut kansainvälisestikin vertailtaessa erittäin suuri noin 20 %. 

Kolestrolitason lasku yksin selittää noin 40 % sydäntautikuolleisuuden laskusta.  Rasvan laadun muutoksella on edelleen mahdollisuus merkittävästi vähentää sydäntauteja.

Myönteinen kehitys ei kuitenkaan jatku itsestään vaan edellyttää aktiivisia toimia myös tulevaisuudessa.

Suolan saannin merkittävä väheneminen on heijastunut verenpainetason laskuun. Suolansaanti on nyt noin 10 grammaa päivässä kun suositus on alle 5 grammaa. Tupakoinnin vähentämisessä on onnistuttu myös erittäin hyvin: 1960-luvulla miehistä tupakoi 60 % nyt enää 19 %. Myös naisten tupakointi vähenee.

Veren kolesterolitason, verenpaineen ja tupakoinnin väheneminen selittää noin kaksi kolmasosaa sydänkuolleisuuden vähenemisestä ja uudet hoitomuodot kuten pallolaajennukset, leikkaushoito ja parantunut lääkitys yhden kolmasosan.

Voidaankin arvioida, että tupakka ja ravitsemuspolitiikassa on onnistuttu hyvin. Myönteinen kehitys ei kuitenkaan jatku itsestään vaan edellyttää aktiivisia toimia myös tulevaisuudessa.

Lue myös: HPV-rokote suojaa tehokkaasti syöpätaudeilta

Seulonta vähentäisi kuolleisuutta

Syöpäkuolleisuuden väheneminen johtuu tupakoinnin vähenemisestä, hyvästä seulonnasta ja parantuneesta hoidosta vaikka moniin syöpiin sairastuminen onkin lisääntynyt. Jatkossa on tärkeää huolehtia siitä, että kohdunkaulan ja rintasyövän seulonnat kohdistuvat oikein ja kattavat koko väestön.

Eturauhassyövän seulonnassa asiantuntija-arviot ovat olleet ristiriitaiset, johtuen tarpeettomien hoitojen ja niihin liittyvien haittojen lisääntymisestä. Seulonta kuitenkin vähentäisi kuolleisuutta, joten jatkossa seulonnan aloittaminen tavalla tai toisella tulisi harkita uudestaan.

Liikenne- ja työtapaturmien ehkäisyssä on onnistuttu varsin hyvin. Sen sijaan koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat edelleen yleisin tapaturmaisista kuolinsyistä. Tähän tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Keskinen taustasyy on alkoholinkäyttö.

Liberaaliliman alkoholipolitiikan myötä kokonaiskulutus ja alkoholikuolleisuus ovat vuosikymmeninen myötä nousseet moninkertaiseksi. Viimeisen viiden vuoden ajan kulutus ja kuolleisuus on kuitenkin laskenut. Mikäli hallituksen suunnitelmat uudesta alkoholilista toteutuu, on syytä olettaa, että kulutus ja kuolleisuus ja muut haitat kääntyvät nousuun.

Monien isojen kansantautien ehkäisyllä voidaan säästää myös kustannuksissa. On kuitenkin syytä muistaa, ette terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn tarkoituksena ole säästää rahaa vaan parantaa ihmisen terveyttä ja ehkäistä sairauksia. Samalla tavalla kuin sairauksien hoidon tarkoituksena on hoitaa sairaita eikä säästää rahaa.

Next article